6 platformen Proeftuin Elektrische Voertuigen krijgen groen licht voor verdere uitwerking

0
1394

Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten zet sterk in op de elektrische auto. “De voordelen van elektrische auto’s zijn dan ook zeer groot. Zo zorgen elektrische voertuigen ervoor dat we de leefbaarheid in de steden kunnen verbeteren want er is geen uitstoot van fijn stof en CO2 en bovendien is er veel minder geluidshinder.

Elektrische auto’s zullen dus de gezondheid van onze kinderen verbeteren en goed zijn voor het klimaat. En tot slot, vormt de komst van de elektrische auto een enorme kans voor onze automobielindustrie. We hebben in Vlaanderen namelijk heel wat bedrijven die mee aan de top staan, en die dus heel wat jobs kunnen creëren.”

Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten zet sterk in op de elektrische auto. “De voordelen van elektrische auto’s zijn dan ook zeer groot. Zo zorgen elektrische voertuigen ervoor dat we de leefbaarheid in de steden kunnen verbeteren want er is geen uitstoot van fijn stof en CO2 en bovendien is er veel minder geluidshinder. Elektrische auto’s zullen dus de gezondheid van onze kinderen verbeteren en goed zijn voor het klimaat. En tot slot, vormt de komst van de elektrische auto een enorme kans voor onze automobielindustrie. We hebben in Vlaanderen namelijk heel wat bedrijven die mee aan de top staan, en die dus heel wat jobs kunnen creëren.”

Op voorstel van minister Ingrid Lieten besliste de Vlaamse Regering op 17 december 2010 om een proeftuin op te zetten voor elektrische voertuigen. Deze proeftuin moet de innovatie rond elektrische voertuigen en de adoptie ervan stimuleren. De proeftuin zal niet alleen economische resultaten opleveren door versterking van bedrijven actief in de waardeketen rond elektrisch rijden maar ook een belangrijke maatschappelijke bonus hebben.

De beschikbare subsidies zijn aanzienlijk : voor investeringen 12 miljoen euro en voor werkingskosten 7,3 miljoen euro, met eventueel bijkomende middelen uit andere kanalen voor projecten.

De proeftuin zal bestaan uit een aantal platformen, met bijvoorbeeld laadinfrastructuur en/of voertuigen, waarop projecten kunnen uitgevoerd worden. Het IWT kreeg de opdracht om een oproep te lanceren voor de platformen en te adviseren over de selectie. De Proeftuin werd gelanceerd op 22 december 2010 en bedrijven kregen tijd tot 14 februari 2011 om voorstellen in te dienen. Daarna ging het IWT de ontvankelijkheidsvoorwaarden na en gebeurde er een evaluatie van de ingediende projecten door een onafhankelijke commissie. Die commissie deed een advies aan de Raad van Bestuur van het IWT d.d. 17 maart jl. Vandaag volgde minister Lieten het advies van het IWT en werd de eerste ronde van deze procedure afgerond.

In totaal werden 22 voorstellen ingediend met bijna 200 potentiële partners uit bedrijven, de onderzoekswereld en de overheid. Daaruit werden nu 6 voorstellen geselecteerd voor verdere uitwerking tegen begin mei. De niet geselecteerde voorstellen kunnen eventueel hierbij deels aansluiten.