Behoud van topresearch in België in (bio)farma industrie

0
1556

Bij de uitreiking van de Galenusprijs op 6 juni 2011 heeft ontslagnemend Eerste Minister Yves Leterme bemoedigende woorden gesproken voor de (bio)farmaceutische researchindustrie in ons land. Niet alleen beklemtoonde hij het belang van therapeutische innovaties voor de gezondheid en de levenskwaliteit van Belgische patiënten, hij onderlijnde ook de voortrekkersrol van de sector in de Belgische kenniseconomie.

“De Belgische farma-industrie behoort tot de wereldtop. En zo moet het blijven”
(Yves Leterme)

Top 10
De expertise van en de partnerships tussen de Belgische kenniscentra, academici en (bio)farma stuwen het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen vooruit. Uit een Amerikaans patentonderzoek blijkt dat ons land wereldwijd tot de top tien behoort in geneesmiddelenonderzoek. Geen enkele andere sector in ons land heeft zoveel werknemers in onderzoek & ontwikkeling. Met 1,8 miljard euro investeert de sector niet minder dan 42 % van zijn omzet in O&O, terwijl dat op Europees niveau 17 % bedraagt.

Geneesmiddelensector
Eerste Minister Leterme ziet dan ook een mooie toekomst weggelegd in België voor deze innovatieve sector. Het behoud van de speerpuntpositie staat daarom hoog op zijn agenda, opdat de geneesmiddelensector haar rol als speerpunt van innovatie en als motor van gezondheid, welzijn en maatschappelijke welvaart kan waarmaken. Op het Europese niveau heeft men alvast resoluut gekozen voor innovatie en de kenniseconomie als antwoord op de economische, sociale en demografische uitdagingen.

Laureaten
Last but not least feliciteert pharma.be de beide laureaten van de Galenusprijs 2010: Sofie Struyf van de KU Leuven met haar baanbrekend onderzoek in de bestrijding van kanker. Zij verricht op wereldniveau onderzoek naar de complexe rol van chemokines in de ontwikkeling van kanker. Chemokines leiden het verkeer van onze cellen in goede banen, opdat ze op het gepaste tijdstip op de juiste plaats belanden. Ze spelen een dubbele rol in de tumorbiologie: sommige bevorderen en andere verhinderen de bloedtoevoer naar de tumor.

Amgen, wereldleider in biotechnologie, nam gisteren voor de vierde maal de Galenusprijs in ontvangst als erkenning voor hun innovatieve research. Prolia® (molecule Denosumab), een innovatieve behandeling tegen botverlies ten gevolge van post menopauzale osteoporose of kanker werd bekroond. Deze nieuwe behandeling betekent voor meer dan 700.000 Belgische vrouwen en mannen een doorbraak die botbreuken kan vermijden en de levenskwaliteit van de patiënt verbeteren. Dit nieuwe geneesmiddel wordt eerstdaags voor de Belgische patiënten beschikbaar.