Bevolkingsonderzoek borstkanker bewijst jaarlijks zijn nut

0
1387

Dankzij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Vlaanderen worden intussen 48% van de vrouwen tussen 50 en 69 jaar tweejaarlijks gescreend op borstkanker. Dat betekent 358.650 vrouwen in 2008-2009. Bij 4 tot 5 op de 1000 vrouwen wordt borstkanker vastgesteld.

Jaarlijks gaat het om ongeveer 800 vrouwen. Belangrijk is dat dankzij de georganiseerde screening bij 23 tot 30 % van die vrouwen de borstkanker in een vroeg stadium kon worden opgespoord. Borstkanker opsporen in een vroeg stadium betekent een kleinere ingreep voor de vrouw en een overlevingskans van 93% na 5 jaar. Het opsporingsprogramma bewijst daarmee elk jaar zijn nut. Vlaanderen volgt met zijn bevolkingsonderzoek de Europese aanbevelingen, die gebaseerd zijn op uitgebreid internationaal wetenschappelijk onderzoek.

Die aanbevelingen worden permanent getoetst en zo nodig aangepast aan nieuwe onderzoeken en inzichten. Vlaanderen voorziet ook een eigen evaluatie van het bevolkingsonderzoek na het aflopen van de huidige gezondheidsdoelstelling in 2012. De kwaliteit van het Vlaams programma wordt permanent opgevolgd door het consortium van de centra voor borstkankeropsporing, waarin de wetenschappelijke experten van de verschillende onderzoeksinstellingen in Vlaanderen zijn vertegenwoordigd.

Vroegtijdige opsporing
Het bevolkingsonderzoek heeft als doel borstkanker in een heel vroeg stadium op te sporen, wanneer de kanker nog kleiner is dan 10 mm.

Internationale aanbeveling
De Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Commissie bevelen aan om vrouwen tussen 50 en 69 jaar om de 2 jaar te laten screenen via een georganiseerd bevolkingsprogramma. Ze baseren zich daarvoor op de huidige consensus van het internationale onderzoek dat aantoont dat voor deze doelgroep systematische opsporing nuttig en doeltreffend is. Nieuwe wetenschappelijke inzichten worden zowel internationaal als in Vlaanderen meegenomen bij evaluatie en bijsturing van het beleid.

Gezondheidsdoelstelling 2012
Vlaanderen heeft zichzelf als doel gesteld om tegen 2012:
– 75% van de vrouwen uit de doelgroep te laten deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker,
– meer kankers tijdig te vinden
– het aantal doorverwijzingen van deelnemende vrouwen niet meer te laten bedragen dan 5%, zodat zo weinig mogelijk overbodige onderzoeken gebeuren.

De laatste 2 doelstellingen zijn intussen behaald. Wetenschappers en experten zullen in aanloop van een gezondheidsconferentie, waar een nieuwe doelstelling wordt geformuleerd, het bevolkingsonderzoek kritisch evalueren en waar nodig bijsturen.