Delhaize presenteert eerste vrachtwagen op aardgas en eerste elektrische Smart-wagen

0
2111

Zellik –Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege was vandaag te gast bij Delhaize België voor een werkbezoek. Tijdens dit bezoek presenteerde Delhaize België haar geïntegreerde aanpak voor het verkleinen van haar ecologische impact.

Aansluitend werd de eerste vrachtwagen op aardgas en de eerste elektrische Smart officieel in gebruik genomen in aanwezigheid van de minister. In de toekomst wil Delhaize nog meer inspanningen leveren om haar impact op het milieu te verminderen door ondermeer tegen 2020 20% minder CO2 te produceren.

Geïntegreerde aanpak werpt vruchten af
In aanwezigheid van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege stelde Delhaize België vandaag haar geïntegreerde ecologische aanpak voor om zo ondermeer de CO2-uitstoot verder te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. “Delhaize neemt haar verantwoordelijkheid op het vlak van leefmilieu”, zegt Michel Eeckhout, CEO van Delhaize België. “We willen dankzij onze geïntegreerde ecologische aanpak de impact op het milieu verder reduceren. De eerste resultaten zijn bemoedigend wat ons heeft aangezet om onze inspanningen nog verder te verhogen.”

20% minder C02-uitstoot tegen 2020
Delhaize heeft zich geëngageerd om tegen 2020 haar uitstoot van CO2 met maar liefst 20% te laten dalen. Om deze doelstelling te bereiken is een geïntegreerde aanpak noodzakelijk.

Zo kiest Delhaize er ondermeer voor om zoveel mogelijk lokaal producten aan te kopen.Ook initiatieven rond energie dragen bij tot een milieuvriendelijkere manier van werken bij Delhaize België. Via zonnepanelen op onze distributiecentra en winkels, betere isolatie, warmterecuperatie en deuren op onze koelkasten in de supermarkten zijn we in staat om niet alleen het energieverbruik maar ook de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Zo zorgen bijvoorbeeld de deuren op de frigo’s in de winkels van Delhaize alleen al voor een besparing van maar liefst 35 % aan elektriciteitsverbruik.

Focus op afvalpreventie
Maar ook de inspanningen op vlak van afvalpreventie en recyclage leveren een positieve bijdrage aan de vermindering van de impact op het leefmilieu. “De belangrijkste doelstelling blijft het vermijden van afval. Zo heeft Delhaize er bijvoorbeeld voor gekozen om haar ontbijtgranen niet langer in een extra kartonnen doos te verpakken, maar enkel aan te bieden in een vershoudende zak. Dat alleen al levert een besparing op van 16 ton karton per jaar. Bovendien recycleren we per jaar niet minder dan 31.000 ton afval. Hiermee wordt 72 % van het afval bij Delhaize gerecycleerd. U kan zich dus inbeelden dat al de initiatieven samen een belangrijke impact hebben op de afvalpreventie en recyclage”, aldus Michel Eeckhout.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege moedigt de klimaatvriendelijke inspanningen van Delhaize en andere bedrijven in de distributiesector aan. “De afgelopen jaren hebben de industrie en de landbouw al grote inspanningen geleverd om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, maar we staan nog voor grote uitdagingen om de Europese doelstelling van een emissiereductie van minimum 20% tegen 2020 te halen. De distributiesector kan daarin een grote rol spelen want op het vlak van transport zijn nog veel inspanningen nodig. Een geïntegreerde aanpak zoals die van Delhaize waarbij ook het elektriciteitsverbruik en de verwarming van de winkels onder de loep genomen werden, is een alweer belangrijke stap in de goede richting”, zegt minister Schauvliege.

Primeur: eerste vrachtwagen op aardgas en eerste elektrische Smart bij Delhaize
Delhaize stelde vandaag ook twee primeurs voor. In aanwezigheid van de minister werd de eerste vrachtwagen op aardgas officieel in gebruik genomen. Deze vrachtwagen zorgt er voor dat de uitstoot van schadelijke stoffen zoals fijn stof met maar liefst 84 % daalt en stikstofoxiden met 92 %. Daarenboven produceert deze vrachtwagen 50 % minder geluid.

De minister legde ook de eerste meters af met de nieuwste elektrische Smart-auto die vanaf nu ingezet wordt als poolwagen voor Delhaize-medewerkers tussen de verschillende kantoren.