Doet meer zout eten langer leven?

Volgens een studie die op 4 mei 2011 in de Journal of the American Medical Association (JAMA) gepubliceerd werd, zou een laag zoutverbruik gepaard gaan met een hogere sterfte ten gevolge van problemen met hart- en bloedvaten. Op basis van deze waarnemingen besloten de auteurs van dit artikel dat een veralgemeende vermindering van het zoutverbruik op bevolkingsvlak niet aangewezen is.

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) deelt deze mening niet en pleit voor een beperking van het zoutverbruik tot 5 g per dag per volwassene.

De HGR ziet geen reden om naar aanleiding van deze nieuwe studie zijn voedingsaanbevelingen (Voedingsaanbevelingen, herziening 2009) voor België aan te passen of om de acties te herzien die momenteel ondernomen worden om het zoutverbruik van de Belgische bevolking te verminderen. Hij wijst er wel op dat bepaalde personen zoals bejaarden en mensen met overgewicht meer voordeel kunnen halen uit deze beperking van zoutinname dan personen met een ‘normale’ bloeddruk.

Studie internationaal in vraag gesteld
Bovenvermelde studie kreeg op nationaal en internationaal vlak heel wat media-aandacht en de conclusies ervan lokten bovendien veel reacties uit in de wetenschappelijke wereld, vooral in de VS.

Zo vond een medisch directeur van de US Centers for Disease Control and Prevention dat het aantal testgegevens waarop de resultaten berusten te klein en daardoor onvoldoende betrouwbaar zijn. Ook de voorzitter van het Departement Voeding van de Harvard School of Public Health was die mening toegedaan. In het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet ten slotte, verscheen op 14 mei 2011 een artikel waarin staat dat het onderzoek weinig bijdraagt aan onze kennis omtrent zout en gezondheid. De auteurs van dit artikel wijzen op de verwarring die de publiciteit rond de studie kan veroorzaken. De huidige kennis die bestaat over het effect van zoutverbruik en de ontwikkeling van verhoogde bloeddruk en hart- en vaatziekten is volgens hen vrij stevig en kan niet worden verworpen door de resultaten van één observationele studie.

De Lancet besluit dat hart- en vaatziekten de belangrijkste oorzaak zijn van sterfte in de wereld en is net zoals de HGR van mening dat het ongunstig effect van overmatig zoutverbruik voor de volksgezondheid voldoende is aangetoond, waardoor de resultaten van de studie verschenen in JAMA noch de medische praktijk noch ons denken over het probleem mogen wijzigen.

Referenties:
Stolarz-Skrzypek K, Kuznetsova T, Thijs L et al. Fatal and nonfatal outcomes, incidence of hypertension, and blood pressure changes in relation to urinary sodium excretion. JAMA, 2011; 305:1777-85

The Lancet Editorial. Salt and cardiovascular disease mortality. The lancet 2011, 377

Voedingsaanbevelingen voor België – Herziening 2009
Het volledige advies is te vinden op de website van de Hoge Gezondheidsraad: http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2divers/12352470.pdf