Voor de dag van de slaap op vrijdag 13 maart 2015 is een online onderzoek naar dromen gelanceerd. Uit de eerste bevindingen blijkt dat avondmensen rapporteerden minder te dromen dan ochtendmensen. De respondenten geven in minderheid aan dat ze gespannen dromen hebben, maar allemaal ervaren ze in hun dromen verschillende emoties als angst, vreugde of woede.

Overdag blijven dromen hun invloed hebben. Maar liefst 35 procent verklaart het effect van een droom de hele dag te kunnen voelen. Het onderzoek wordt verricht door Nele Marcoen en Iris Vantieghem van de onderzoeksgroep Biologische Psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel.

vrouw

REM-slaap
Dat avondtypes minder dromen kan verklaard worden uit het gegeven dat ze minder vaak ontwaken wanneer ze in hun REM-slaap zitten. En in die fase dromen mensen juist het meest. Slaap bestaat namelijk uit verschillende, herhalende fasen in cycli van negentig minuten, waarbij er in het eerste deel van de nacht veel diepe slaap voorkomt en in het laatste deel van de nacht meer REM-slaap. In het dagelijkse leven gaan avondtypes later slapen dan ochtendtypes, maar hebben ze vaak niet de mogelijkheid om op te staan op een uur dat in overeenkomst is met hun biologische klok.

Emoties
Mensen komen verschillende emoties tegen in hun dromen blijkt ook uit het onderzoek. 63.6% van de respondenten geeft aan vreugde te ervaren tijdens hun dromen, maar ook angst komt bij 62.2% van de respondenten voor. Maar 3.8% van de deelnemers geeft aan zich nooit een droom te kunnen herinneren. Bijna een derde van de mensen herinnert zich enkele keren per week zijn of haar droom. Een klein aantal, maar in absolute aantallen toch groot namelijk 6.3% geeft aan enkele keren per week nachtmerries te hebben.

Paard

Mee doen aan het onderzoek
Momenteel is de enquête ingevuld door 1006 mensen. Het onderzoek loopt nog tot 30 maart 2015. U kunt de enquête invullen op www.vub.ac.be/EXTO/sleep

Onderzoekers
Nele Marcoen doet onderzoek naar slaap en de biologische klok, met name naar individuele verschillen in de biologische klok en de gevoeligheid voor slaapverlies en veranderingen in timing van slaap en waak (zoals het geval bij ploegenwerk). Iris Vantieghem onderzoekt stress, emotieregulering en slaap. Met psychofysiologische methoden onderzoeken ze de rol van verschillende emotiereguleringen in de herstelfase van emotionele stress en de effecten daarvan op het slapen.

Meer informatie
www.vub.ac.be/EXTO/sleep