Eindelijk .. geld voor Alzheimer onderzoek !

0
1323

Tijdens het Colloquium van de Stichting voor Alzheimer onderzoek, zondag 18 september 2011 vanaf 10.00 uur in het kasteel van Groot Bijgaarden, zal Vlaams minister Ingrid Lieten haar beleid toelichten dat extra onderzoeksbudgetten voorziet voor Vlaamse wetenschappers om gericht onderzoek te voeren naar de oorzaken van Alzheimer en andere vormen van dementie. Eindelijk .. geld voor Alzheimeronderzoek !

In het kader van 21 september Werelddag Dementie, organiseert de Stichting voor Alzheimer Onderzoek op 18 september een Alzheimer colloquium dat doorgaat in het Kasteel van Groot Bijgaarden. Tijdens dit colloquium spreken vier jonge wetenschappers over hun onderzoek dat gefinancierd werd door SAO. Tijdens het colloquium zal Vlaams Minister Ingrid Lieten haar beleid toelichten dat extra onderzoeksbudgetten voorziet voor Vlaamse wetenschappers om gericht onderzoek te voeren naar de oorzaken van Alzheimer en ander vormen van dementie.

Tot op heden heeft de SAO al 65 onderzoeksprojecten gefinancierd voor een meer dan van 4.100.000 EUR. Dit geld is uitsluitend afkomstig van giften van particulieren. Vandaag, besteed de SAO extra aandacht aan jonge beloftevolle onderzoekers via piloot projecten. Op deze wijze probeert de SAO het korps van onderzoekers te versterken, en te vermijden dat jonge wetenschappers door gebrek aan ondersteuning en middelen bij de start van hun wetenschappelijke loopbaan, het wetenschappelijk onderzoek vaarwel zeggen en/of het land verlaten (brain-drain). Gezien de grootte van het “probleem dementie” in onze vergrijzende samenleving hebben we immers alle onderzoekers nodig en zeker in het domein van de neurowetenschappers. Er is nog maar zeer weinig kennis over onze hersenen ook omdat men tot dusver ondermaats heeft geïnvesteerd in vergelijking met bvb. kanker en cardiovasculair onderzoek. Toch zijn er wereldwijd meer dan 36 miljoen patiënten met een dementie diagnose en zal dit aantal verdubbelen in de komende 20 jaar.

Al enkele jaren is er een bewustmakingsproces gestart vanuit de Europese Commissie om het “probleem dementie” aan te pakken. Alle Europese lidstaten worden aangemoedigd om samen te werken op het vlak van wetenschappelijk onderzoek rond preventie, diagnose en zorg voor patiënten. Tot op heden was er geen geoormerkte financiering van het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en aanverwante hersenziekten en dit ondanks dat er bijna 200.000 mensen leven met dementie in België.

Dit colloquium trekt niet alleen de aandacht naar de noodzaak van wetenschappelijk onderzoek naar dementie en jonge wetenschappers, maar geeft ook ouderen hoop dat men in de toekomst deze ziekte efficiënter zal kunnen behandelen en hopelijk zelfs een halt toeroepen. Hieraan draagt de SAO al sinds 1998 haar steeentje bij.

Samen willen wij blijven werken aan een toekomst zonder Alzheimer!