Fruitvliegjes kunnen ons helpen om betere anesthetica te ontwikkelen

0
1544

Algemene verdoving zorgt voor een verlies van bewustzijn en een ongevoeligheid voor pijn, blijkbaar op dezelfde manier bij alle dieren, van ongewervelden tot de mens. Maar via welke moleculaire mechanismen dit gebeurt, weet men nog niet.

Neurotransmission

Recent onderzoek van Patrik Verstreken (VIB/KU Leuven) over de rol van het lipide PIP3 in de hersencellen van fruitvliegen kan hier voor meer inzicht zorgen.

Fruitvliegjes tonen de weg
Hersencellen communiceren met elkaar via elektrische signalen die ter hoogte van de synaps worden omgezet in een chemisch signaal. Dit gebeurt via een vesikel of blaasje dat neurotransmitters bevat. Wanneer die blaasjes met een hersencel versmelten, komen de neurotransmitters vrij. Deze neurotransmitters binden met de volgende hersencel in lijn zodat die elektrisch geactiveerd wordt. Men noemt dit neurotransmissie. Het team van Verstreken onderzoekt de rol van eiwitten en andere stoffen in de synaps en ze gebruiken daarvoor fruitvliegjes. Van het eiwit syntaxine weet men al langer dat het een belangrijke rol speelt in deze neurotransmissie, ook bij mensen. Voor een optimale werking moet syntaxine opeengehoopt voorkomen, als een zogenaamde cluster.

Via hoge-resolutiemicroscopie en nieuwe genetische tools toonden de VIB-wetenschappers aan dat PIP3 in de synapsen interageert met syntaxine. De electrostatische interacties tussen het negatief geladen lipide PIP3 en een positief geladen domein van syntaxine zorgen voor de clustering van syntaxine op plaatsen van neurotransmissie. Bij vliegjes met te weinig PIP3 in de synaps zagen de onderzoekers een slechtere clustering van syntaxine en een verminderde neurotransmissie. Dit resulteerde in vliegjes die gemakkelijk bedwelmd geraken.

Algemene verdoving
Dagelijks worden anestetica ingezet voor een algemene verdoving. Anestetica werken door neurotransmissie te verminderen en ze bezitten specifieke eigenschappen die Patrik Verstreken en zijn team laten vermoeden dat ze interfereren met de PIP3-syntaxine-interactie en zo neurotransmissie tegenwerken.

Patrik Verstreken (VIB/KU Leuven): “De identificatie van het primaire doelwit van specifieke anesthetica kan ons inzicht verschaffen in hoe deze geneesmiddelen werken. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van geoptimaliseerde anesthetica.”

Vragen
Omdat dit onderzoek veel vragen kan oproepen, willen we u vragen te verwijzen naar het e-mailadres dat VIB hiervoor ter beschikking stelt. Iedereen kan met vragen over dit medisch onderzoek terecht op patienteninfo@vib.be.