GO! werknemers zijn tevreden werknemers

0
1591

Uit een grootschalig onderzoek bij de medewerkers van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap blijkt dat zij zich goed in hun vel voelen op hun werkplek. Ze zijn erg gemotiveerd en trots op hun job en de instelling waar ze werken. Ze hebben ook minder last van stress dan andere bevraagden en hebben minder de intentie om in de nabije toekomst van job te veranderen.

In november en december van 2010 namen 17.196 werknemers (ruim zestig procent) van het GO! deel aan een bevraging rond welzijn op het werk. “Als grootste werkgever van Vlaanderen is het welzijn van onze collega’s enorm belangrijk,” vindt afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck. “Een werknemer die zijn job graag doet zal ook zijn best doen, dat komt de kwaliteit van ons onderwijs alleen ten goede. Deze bevraging bij meer dan de helft van onze medewerkers geeft een goed beeld van de huidige situatie.”

De resultaten van de enquête zijn zeker positief te noemen. Wat meteen opvalt is de sterke motivatie bij de werknemers, ze vinden hun baan uitdagend en interessant. Maar liefst 61 procent van de bevraagden geeft aan heel fier te zijn op het GO! en meer dan 74 procent is fier op zijn job. “Onze medewerkers kunnen zich sterk vinden in het pedagogisch project van het GO! Zij staan volledig achter ons gelijke kansenbeleid en zijn trots om de waarden van het GO! te mogen uitdragen,” zegt Jacky Goris, voorzitter van de coördinatieraad van de algemeen directeurs.

De werknemers van het GO! voelen zich dan ook goed op hun werkplek. Ze zijn minder vaak afwezig en zijn minder geneigd op zoek te gaan naar een nieuwe job dan andere bevraagden, slechts 6 procent geeft aan op zoek te zijn naar een andere baan. De werknemers zijn ook erg tevreden over de toekomstmogelijkheden en ontplooiingskansen die ze terugvinden in hun job. Hoewel ze af en toe een hoge werklast ervaren zijn er voldoende buffers om die werkdruk tegen te gaan, onder andere de steun van hun collega’s en de goede band met hun directeur.

Ondanks het overwegend positieve resultaat van deze bevraging zijn er ook enkele werkpunten naar boven gekomen. Zo ervaren heel wat medewerkers hun job als erg belastend. Vooral jonge leerkrachten en instellingshoofden ervaren een hoge werkdruk. Bij jonge leerkrachten heeft dit vooral te maken met een gebrek aan werkzekerheid. De directeurs merken vooral een verstoorde work/life balance en ze vinden dat hun loon dit niet rechtvaardigt. Daarnaast zijn sommige werknemers onzeker over hun toekomst bij het GO! en zijn ze bang dat er veel zal veranderen in hun job, 20 procent van de bevraagden uitte die vrees. “Het is belangrijk dat deze werkpunten naar boven komen,” zegt preventieadviseur Guy Linten. “Onzekerheid bij de medewerkers ontstaat vaak door een gebrek aan communicatie, nu we dit weten kunnen we dat oplossen. Het wegwerken van deze werkpunten verbetert het welzijn van onze medewerkers en de kwaliteit van ons onderwijs.”

Het GO! deed voor deze bevraging een beroep op de externe organisatie ISW Limits die gespecialiseerd is in metingen en interventies met het oog op de optimalisatie van welzijn op het werk, en AristA, de externe preventiedienst van het GO! De resultaten werden vergeleken met een referentiegroep van Nederlandstalige Belgische werknemers uit verschillende sectoren die beschouwd kan worden als “de gemiddelde Vlaamse werknemer”.

Vorig artikelDoet meer zout eten langer leven?
Volgend artikelWereld ALS-dag op 21 juni 2011
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen. Elke leerling is een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities. Hij of zij moet zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Onze 1000 scholen en instellingen maken dit mogelijk voor om en bij de 300.000 leerlingen en cursisten. Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen. Dat is het doel waarvoor onze 32.000 medewerkers zich dagelijks engageren. Het GO! vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.