Helft van de ziekenhuizen duikt in het rood

0
1723

De laatste jaren hebben de Vlaamse ziekenhuizen het door opeenvolgende besparingsrondes steeds moeilijker om het hoofd financieel boven water te houden. Ging twee jaar geleden een vierde van de ziekenhuizen in het rood, dan was dat een jaar geleden al één op de drie. De helft van de ziekenhuizen heeft 2013 nu met een negatief bedrijfsresultaat afgesloten, zo blijkt uit de jaarlijkse MAHA-analyse van Belfius.

Bedrijfsresultaat
De 92 algemene ziekenhuizen behalen nog slechts een structureel bedrijfsresultaat van amper 66 miljoen euro op een omzet van 14,2 miljard euro. De ziekenhuizen trekken – nogmaals en steeds luider – aan de alarmbel: alle marges zijn opgesoupeerd. Dat de ziekenhuizen het moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden, is al meermaals aangekaart. Niet alleen de dienstverlening, maar ook de kwaliteit van de zorg, staan inmiddels op de helling.

Personeelskosten
De voornaamste verklaring voor de steeds slechtere resultaten zit in de verdere toename van de kosten, vooral die van het personeel. Ziekenhuizen hebben hierop in het verleden al proactief gereageerd door de groei van hun aantal VTE’s af te remmen. Dat blijkt ook uit de MAHA-cijfers: de stijging van het aantal VTE’s bleef beperkt tot 0,98% in tegenstelling tot de andere jaren. Een negatieve evolutie, zeker als je kijkt naar recent Europees onderzoek (RN4CAST) waaruit blijkt dat het aantal patiënten per verpleegkundige evenredig is met de kans op mortaliteit.

Investeringen
Een andere verklaring ligt bij de hoge maar noodzakelijke investeringsgraad, vooral bij de publieke ziekenhuizen. Dat gebeurt meer dan voorheen met eigen middelen, zonder inbreng van de overheid. Daarnaast bleef de groei van de drie grote omzetcomponenten beperkt: er is het budget financiële middelen (+2,4%), de omzet van de honoraria (+2,7% en de farma (+0,9%).

Concreet zien we dat de winsten op de omzetcomponenten dalen en dat de verliezen (toenemende anciënniteit personeel, niet-gefinancierde beroepstitels, etc.) stijgen. Het gaat van kwaad naar erger en het is duidelijk dat het huidige zorg- en financieringsmodel op zijn limieten botst. Alle marges zijn letterlijk op. Ziekenhuizen draaien in het rood en kunnen geen middelen meer voorzien om later te herinvesteren in de zorg.

Gezondheidszorg veilig stellen
Zorgnet Vlaanderen vraagt dat de overheid actief meewerkt om de kwaliteit van zorgen ook in de toekomst te vrijwaren. Zelf deden we een constructief voorstel in de publicatie ‘Together we count’. Het is nu aan het beleid: geef zorgvoorzieningen de kans en vooral de middelen om te veranderen, en zo de duurzaamheid van onze gezondheidszorg veilig te stellen.