Onderzoekers van de KU Leuven en het Duitse Leibniz Institute for Neurobiology zijn erin geslaagd om herinneringen te wissen. In hun onderzoek op muizen ontdekten ze een ‘genetische schakelaar’ hiervoor. De resultaten werden gepubliceerd in het tijdschrift Biological Psychiatry.

Herinneringen

Dementie, een ongeval of een traumatische ervaring kunnen ervoor zorgen dat we herinneringen van voor de ziekte of het voorval verliezen. Belgische en Duitse onderzoekers konden aantonen dat bepaalde herinneringen ook gewist kunnen worden als één bepaald gen wordt uitgeschakeld. De wetenschappers gebruikten voor hun onderzoek muizen waarbij het gen ‘neuroplastine’ was aangepast. Dit gen is heel belangrijk voor hersenplasticiteit. Bij mensen werd reeds aangetoond dat veranderingen in neuroplastine kunnen leiden tot een verstandelijke handicap of schizofrenie.

herinneringen wissen via genetische schakelaar

Onderzoek

De onderzoekers leerden de muizen om van de ene kant van een kooi naar de andere kant te lopen van zodra een lampje ging branden. De muizen leerden dit via associatief leren (of conditionering): de dieren die ter plaatse bleven als het lampje ging branden, voelden een prikkel aan de poten. Na enige training associeerden de muizen de prikkel met het brandende lampje en liepen ze automatisch van de ene kant van de kooi naar de andere kant.

Van zodra de muizen geconditioneerd waren, schakelden de wetenschappers de neuroplastine in de hersenen van de dieren uit. Wanneer het lampje ging branden bleven de muizen gewoon zitten. Ze konden de aangeleerde taak dus niet meer uitvoeren. De onderzoekers concludeerden zo dat het uitschakelen van de neuroplastine problemen veroorzaakte in het geheugen, specifiek met betrekking tot associatief leren. De muizen in de controle groep, waarbij de neuroplastine niet uitgeschakeld was, bleven de aangeleerde taak uitvoeren zoals voordien. Professor Detlef Balschun van het Laboratorium voor Biologische Psychologie: “Het verbaasde ons dat we slechts één enkel gen moesten uitschakelen om associatieve herinneringen te wissen.”

“Het uitschakelen van de neuroplastine heeft een effect op het gedrag van de muizen, omdat de communicatie tussen de hersencellen wordt verstoord,” aldus professor Balschun. Het Leuvense team kon aan de hand van de elektrische signalen in de hersenen van de muizen duidelijk zien dat er problemen waren met het mechanisme dat op celniveau de opslag van herinneringen regelt. Deze problemen waren zelfs zichtbaar op het niveau van de individuele hersencel, zo toonde postdoctoraal onderzoeker Victor Sabanov aan.

“Dit is nog basisonderzoek,” voegt professor Balschun toe. “Er is nog meer onderzoek nodig om erachter te komen of neuroplastine ook een rol speelt bij andere vormen van leren.”