Illegale sigaretten nog ongezonder dan gewone sigaretten

De tabakscontroledienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft de resultaten bekend gemaakt van de analyse van verschillende sigaretten die in België in omloop zijn. Daarbij werden zowel sigaretten uit het reguliere circuit als producten die op de zwarte markt verkocht worden, onderzocht. Het is de eerste keer dat de FOD Volksgezondheid ook sigaretten die door de douane uit het illegale circuit geplukt zijn, analyseert. Controleresultaten

De analyse door de tabakscontroledienst focust op twee zaken. Enerzijds gebeurt er een labo-analyse waarbij gekeken wordt of het nicotine- en teergehalte en de hoeveelheid koolstofmonoxide de maximumgehaltes (10 mg teer, 1 mg nicotine, 10 mg koolstofmonoxide per sigaret) niet overschrijdt. Anderzijds worden ook de etiketten aan een grondige controle onderworpen: zijn de gezondheidswaarschuwingen aanwezig en worden de hoeveelheden nicotine, teer en koolstofmonoxide duidelijk vermeld?

De analyses tonen een duidelijk verschil aan tussen de beide circuits.

Bij de sigaretten uit het reguliere circuit bleek slechts één staal de wettelijke normen voor teer en nicotine te overschrijden. De tabakscontroledienst heeft de fabrikant gewaarschuwd en een risicoanalyse opgevraagd. Op het vlak van de etikettering waren alle stalen wettelijk in orde.

Bij de sigaretten uit het zwarte circuit bleek geen enkel staal in orde te zijn. Sommige stalen bevatten tot het dubbele van het toegelaten koolstofmonoxide- of teergehalte. Andere stalen bevatten dan weer minder nicotine dan op de verpakking wordt aangegeven, wat ertoe kan leiden dat de roker de neiging krijgt om dieper te inhaleren, waardoor hij een veel grotere hoeveelheid koolstofmonoxide en teer binnen krijgt.

Conclusie
Hoewel deze analyses niet exhaustief zijn, kunnen er toch een aantal tendenzen vastgesteld worden. Zo blijken sigaretten uit het reguliere circuit over het algemeen aan de wettelijke normen te voldoen. De producten uit het zwarte circuit daarentegen voldoen geenszins aan de normen en zijn een nog grotere belasting voor de gezondheid dan sigaretten uit het reguliere circuit.