2014 was voor Jessa een bijzonder sterk jaar. 190.000 unieke patiënten vonden de weg naar Limburgs grootste ziekenhuis, bijna 2% meer dan het jaar voordien. Het aantal dagbehandelingen steeg met 18%. Over de hele lijn pakt het ziekenhuis uit met uitstekende resultaten.

“De groei resulteert in extra inkomsten en investeringen”, aldus dr. Yves Breysem, algemeen directeur van het Jessa Ziekenhuis.

Met een positief bedrijfsresultaat van 7,6 miljoen euro blikt algemeen directeur dr. Yves Breysem tevreden terug op 2014. “Het was een moeilijk jaar”, aldus dr. Breysem, “maar dat we vandaag, ondanks de besparingen die de overheid de gezondheidssector oplegt en die elk ziekenhuis treffen, een positief resultaat kunnen voorleggen, stemt me bijzonder hoopvol. Het zegt iets over de efficiëntie van onze inspanningen, maar ook over het engagement van onze artsen en medewerkers.”

Verpleegkundige aan bed bij een patient, Jessa Ziekenhuis in Hasselt.

Groei over de hele lijn…
Alle activiteiten van het Jessa Ziekenhuis gaan erop vooruit, uitgezonderd het aantal bevallingen. Het aantal klassieke opnames steeg in 2014 met 1,5%, terwijl het aantal unieke patiënten toenam met 1,7%. Het OK voerde 2% meer ingrepen uit en ook het aantal spoedaanmeldingen blijft voor het vijfde jaar op rij stijgen met 1,5%. De toename in aantal forfaits in het chirurgisch dagziekenhuis ging met 3% vooruit en het aantal dagbehandelingen met maar liefst 18%. Alles tezamen leidde deze groei tot een opmerkelijke stijging van de inkomsten.

… in een steeds efficiëntere organisatie
Dr. Breysem: “Daarnaast daalden onze kosten door efficiëntieverbeteringen in ondersteunende diensten zoals aankoop, keuken, schoonmaak, apotheek, … Ook de personeelskosten zijn het afgelopen jaar teruggeschroefd door de afbouw van het personeelsbestand. Zo zijn binnen de ondersteunende diensten tijdelijke contracten niet verlengd en gepensioneerden niet vervangen. Dit resulteerde in een besparing van 3,7 miljoen euro, het equivalent van 68 voltijdse jobs. Dit was enkel mogelijk omdat een aantal grote projecten in het kader van onze fusie nu vijf jaar geleden, – denk aan de verhuis van afdelingen of de installatie van nieuwe software – met succes afgerond zijn.”

Traditie in innovatie futureproof maken
De prognoses voor de komende jaren zijn veelbelovend. Nadja Vananroye, voorzitter Raad van Bestuur Jessa Ziekenhuis: “Al beseffen we heel goed dat we in de huidige economische context niet op onze lauweren mogen rusten. We voorzien dan ook een verdere beheersing van de kosten door het efficiënter organiseren van onze zorgprocessen en het slimmer inzetten van medewerkers. Dit geeft ons ziekenhuis de nodige zuurstof om te blijven investeren in nieuwe behandelingen, een innovatief zorgaanbod en hoogtechnologische apparatuur. We hebben hierin een mooie traditie hoog te houden! Denk alleen nog maar aan de ultramoderne ‘hybride’ operatiezaal die we deze zomer in gebruik namen. Ze bevat de meest geavanceerde apparatuur op het vlak van medische beeldvorming, wat ons toelaat om nog gedetailleerder en nauwkeuriger te werken bij complexe ingrepen. En niet te vergeten ons vernieuwd hematologisch centrum waar Limburgse leukemiepatiënten binnenkort voor stamceltransplantaties van donoren terechtkunnen. Hiermee zijn we uniek in Limburg.”

“Omdat we groeien, blijven we uiteraard continu aanwerven, bijvoorbeeld bij vervanging van verpleegkundigen, aanwerving van medewerkers met bijzondere expertise of door gespecialiseerde artsen aan te trekken. Daarnaast blijven we resoluut inzetten op een goede samenwerking met onze netwerkziekenhuizen”, vult Dr. Breysem aan.

Op naar hernieuwing kwaliteitslabel
2015 wordt een belangrijk jaar voor Jessa. Dr. Breysem: “Al was het maar omdat we volop in voorbereiding zijn voor het behalen van het NIAZ-Qmentum kwaliteitslabel in januari 2016. Het zou dan de derde opeenvolgende keer zijn dat we dit internationaal kwaliteitscertificaat halen.” In 2008 kreeg Jessa als eerste ziekenhuis in België dit label toegekend. “Die voortrekkersrol in kwaliteit willen we absoluut verder opnemen.” De plannen voor de bouw van een gloednieuw ziekenhuis passen in die ambitie. Dr. Breysem: “In december 2013 lanceerden we een plan om in 2 jaar tijd 25 miljoen euro te besparen. Hiermee willen we ons klaarstomen voor de toekomst en tegelijk voldoende reserves aanleggen voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis waar we onze patiënten en hun familie met de beste zorg kunnen omringen.”

De aanvraag voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis is ingediend bij de overheid en de Jessa-directie hoopt binnen enkele jaren te kunnen starten met de werken. Op dit moment voert een onafhankelijk studiebureau een vergelijkende locatiestudie uit. De resultaten hiervan zijn bekend in juni 2015.

De uitstekende resultaten van 2014 zijn alvast een opsteker om met vertrouwen de toekomst aan te vatten.