Een kankerbehandeling tijdens de zwangerschap heeft geen nadelige gevolgen voor het kind. Als zwangere vrouwen met kanker op dezelfde manier behandeld worden als niet-zwangere vrouwen met kanker, zijn hun overlevingskansen dezelfde.

Dat blijkt uit het onderzoek onder leiding van professor Frédéric Amant, gynaecologisch oncoloog aan KU Leuven. Op het symposium ‘Cancer in Young Women’ geeft hij een stand van zaken na 10 jaar onderzoek naar kanker en zwangerschap. Koningin Mathilde woont de openingszitting bij en ontmoet mama’s en onderzoekers.

Ook vandaag nog aarzelen artsen om een kankerbehandeling te geven aan zwangere vrouwen. Hierdoor maken ouders soms een verscheurende keuze. Het onderzoek van Frédéric Amant toont aan dat een kankerbehandeling tijdens de zwangerschap kan: het toedienen van chemotherapie geen nadelige effecten heeft voor de foetus, dankzij de bescherming door de moederkoek. Er is ook geen invloed op hun ontwikkeling: de onderzoekers stellen vast dat deze kinderen het even goed doen als hun leeftijdgenoten.

Een kankerbehandeling tijdens de zwangerschap doet ook vragen rijzen naar de gevolgen voor de moeder. Voor haar doctoraatsonderzoek vergeleek dr. Sileny Han de overlevingscijfers van 311 vrouwen die tijdens hun zwangerschap voor borstkanker behandeld werden met de gegevens van 865 niet-zwangere jonge vrouwen met borstkanker (database UZ Leuven).

Nooit eerder konden zoveel gegevens vergeleken en geïnterpreteerd worden. Haar studie wijst uit dat zwangere vrouwen een gelijkwaardige overlevingskans hebben wanneer ze tijdig en dus tijdens hun zwangerschap een behandeling krijgen. Dr. Han deed ook onderzoek naar diagnosetechnieken en heelkundige procedures bij vrouwen met borstkanker.

Een kankerbehandeling tijdens de zwangerschap biedt de beste kansen voor de moeder, zonder nadelige gevolgen voor het kind. De Leuvense onderzoekers pleiten voor een multidisciplinaire aanpak en een gecentraliseerde zorg, in het belang van moeder en kind.

Meer informatie
– Website onderzoeksproject: www.cancerinpregnancy.org