Manneken Pis plast melk

0
2159

Op zondag 1 juni 2014 zal Manneken Pis, uitgedost als Afrikaanse veehouder, de hele dag melk plassen. Met deze actie op Wereldmelkdag willen Dierenartsen Zonder Grenzen, Wervel en Biosano de aandacht vestigen op het belang van melk wereldwijd.

In Afrika, waar het een belangrijke bron van voedsel en inkomen is, maar ook in België, waar melkboeren nauwelijks nog kunnen leven van hun beroep en een overwegend intensieve productie nefaste gevolgen heeft voor de boeren, de dieren, het milieu en de consument. Zit het wel snor met onze melk?

In Afrika speelt melk een essentiële rol in de strijd tegen honger, ondervoeding en armoede. Meer dan een miljard mensen in ontwikkelingslanden zijn afhankelijk van dieren voor hun voedsel en inkomsten. 85% van deze veeboeren drinkt de melk van zijn koeien, geiten of schapen.

Afrikaans Manneken Pis plast melkFotocredits: Dierenartsen Zonder Grenzen.

Drie keer meer melk door betere voeding en dierengezondheid
Maar de melkproductie in Sub-Sahara-Afrika is ondermaats. Terwijl een Belgische koe al gauw 20 tot 30 liter melk per dag produceert, geeft een Afrikaanse koe slechts 2 tot 3 liter. Vaak produceren de melkkoeien echter minder dan één liter, vooral in het droogseizoen, door een tekort aan water, voer en dierengezondheidszorg op het platteland. Alleen al door hun voeding en gezondheid te verbeteren, produceren de koeien dus drie keer meer melk.

Melk geraakt niet tot bij consument
De lokaal geproduceerde melk vindt echter ook moeizaam haar weg tot bij de consument. Door slechte hygiëne tijdens het melken, een gebrek aan koeling bij het transporteren van de melk, slechte wegen en weinig investeringen in lokale opslag- en verwerkingsbedrijfjes gaat er veel melk verloren. Hierdoor nemen consumenten hun toevlucht tot geïmporteerd melkpoeder, terwijl lokale boeren soms hun melkoverschot moeten weggooien omdat het niet op tijd tot bij de consument geraakt.

Prijzendruk in België
Ook in België hebben melkveehouders het niet gemakkelijk. De prijzen die ze krijgen voor hun product zijn onderhevig aan grote schommelingen en meestal niet of nauwelijks kostendekkend. Onder druk van deze socio-economische context zoeken boeren vaak hun toevlucht tot schaalvergroting en productiviteitsstijgingen. Met als resultaat een landbouwmodel waar bijvoorbeeld grote hoeveelheden maïs en soja als veevoeder centraal staan. Dit werkt dan weer in belangrijke mate de ontbossing in Latijns-Amerika in de hand. Intensieve veeteelt leidt ook vaak tot een groter ziekterisico onder de dieren en een hoog preventief antibioticagebruik.

Pleiten voor maatschappelijk verantwoorde en eerlijke melk
Wervel, Biosano en Dierenartsen Zonder Grenzen vragen op Wereldmelkdag daarom aandacht voor het belang van melk en voor de uitdagingen waarmee Belgische en Afrikaanse veehouders geconfronteerd worden. Ze pleiten voor maatschappelijk verantwoorde en eerlijke melk, waar boer, dier, milieu en consument samen beter van worden. Met Biodia zetten ze een initiatief in de kijker van lokale eerlijke biomelk, om te tonen dat een duurzame melkketen mogelijk is.