Minder stotteren door Rilatine

0
1680
Alfabet, ABC

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en Université Libre de Bruxelles onderzochten het effect van Rilatine bij mensen waarbij de gebruikelijke behandeling van stotteren onvoldoende resultaten gaf. De resultaten van het nieuwe onderzoek zijn zeer hoopvol.

Rilatine
Kort na een eenmalige inname van Rilatine verminderde bij de deelnemers aan het onderzoek het stotteren. Het aantal stottermomenten nam bij het lezen van een tekst gemiddeld af van 33 naar 22. Bij de deelnemers die een placebo kregen, daalde het aantal stottermomenten niet significant.

Aangezien de tekst, die luidop moest gelezen worden, steeds dezelfde was, werd nagegaan of er een leereffect was waardoor de deelnemers automatisch minder zouden stotteren na het herhaaldelijk luidop lezen. Dit leereffect kon niet aangetoond worden en had dan ook geen gevolgen op de resultaten van het onderzoek.

Sterke verbetering bij het spreken
Bij het spontaan spreken hadden de deelnemers gemiddeld 19 stottermomenten voor inname van rilatine en nog 8 stottermomenten erna. Bij het spontaan spreken bleek een placebo ook geen effect te hebben.

Desondanks dat zowel voor het lezen als voor het spontaan spreken er een beduidende vermindering was van het aantal stottermomenten, werd door de deelnemers geen subjectieve verbetering van het stotteren gerapporteerd. Dit kan te wijten zijn aan de hoge verwachtingen die de deelnemers hadden over de behandeling. Proefpersonen die verwachten dat ze helemaal niet meer zouden stotteren met Rilatine, waren waarschijnlijk enigszins ontgoocheld dat ze maar de helft minder stottermomenten hadden.

Achtergrond
In 1962 merkte men al dat D-amfetamine een gunstig effect had op stotteren, maar het werd nooit in de praktijk als therapie gebruikt wegens ernstige bijwerkingen. Vijftig jaar later werd methylfenidate, een afgeleide van D-amfetamine, getest bij mensen die stotteren. Methylfenidate is beter gekend als Rilatine en heeft minder bijwerkingen dan D-amfetamine. In totaal namen 15 mannen tussen 19 en 35 jaar deel aan het onderzoek.

Toekomstig onderzoek
Het is nu nog te vroeg om Rilatine aan te bevelen voor mensen die stotteren. Er moet eerst nog onderzoek uitgevoerd worden over een langere termijn. De onderzoekers weten nog niet of het effect op stotteren bij langdurige inname beter of slechter is dan na een eenmalige inname. Anderzijds moet ook de veiligheid op lange termijn verder onderzocht worden.