Vanaf 1 januari 2016 zullen de meeste Belgen meer betalen voor hun tandartsbezoek als ze niet minstens een keer per jaar bij hem langsgaan. Om volgend jaar onaangename verrassingen te vermijden, raden de Onafhankelijke Ziekenfondsen de bevolking dan ook aan om in 2015 minstens een keer bij de tandarts langs te gaan.

Wie dit bezoekje overslaat, loopt namelijk het risico om tot twee keer zoveel remgeld te betalen!

Mondzorgtraject
Om de preventie en aanpak van tandproblemen te verbeteren, treedt vanaf 1 januari 2016 een ‘mondzorgtraject’ in werking. Deze maatregel moet de Belgen aanmoedigen om regelmatig hun tanden te laten controleren en zal een grote impact hebben op de terugbetaling van de tandverzorging.

Gevolgen
De gevolgen van deze maatregel aan de hand van een concreet voorbeeld:

• Een persoon die minstens een keer zijn tandarts geraadpleegd heeft in 2015 en die in 2016 teruggaat om een tand te laten trekken, zal een remgeld van 7 euro betalen voor de verstrekking.

• Een persoon die zijn tandarts in 2015 NIET geraadpleegd heeft en die in 2016 langsgaat om een tand te laten trekken, betaalt een remgeld van 14 euro voor de verstrekking.

Goede gewoontes belonen
Wie is betrokken bij de maatregel? Alle verzekerden boven de 18 jaar, behalve de rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (1,9 miljoen personen). Opgelet, deze maatregel geldt niet voor preventieve zorg, de raadplegingen en orthodontieverstrekkingen. Mensen zullen dus vooral meer betalen voor conserverende zorg als ze te weinig aan preventie hebben gedaan.

Het tandzorgtraject is bedoeld om de Belgen te sensibiliseren over het belang van een jaarlijks bezoek aan de tandarts. Om het gebit gezond te houden, is het namelijk essentieel om de tandarts minstens een keer per jaar te raadplegen. Zo kunnen bepaalde problemen opgespoord worden die op een dag veel zouden kunnen kosten.

Advies
Aangezien het remgeld niet verhoogt voor personen die in 2015 naar de tandarts zijn gegaan, hebben de Onafhankelijke Ziekenfondsen maar één advies: wacht niet met je afspraak bij de tandarts tot het einde van het jaar!