Nationale website over borstkanker en vruchtbaarheid in de maak

0
1256

Alle Belgische universitaire centra zetten samen een internetplatform op met informatie over het behoud van vruchtbaarheid voor vrouwen met borstkanker. Het initiatief komt van het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel en het project kan als eerste rekenen op 95.000 euro steun van het Pink Ribbon Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Elk jaar krijgen 10.000 vrouwen in België de diagnose van borstkanker. Eén vrouw op 20 met deze ziekte is jonger dan 40 jaar. De strijd tegen borstkanker blijft bijgevolg een belangrijke maatschappelijke uitdaging. Om deze strijd nog efficiënter te vieren richtte Pink Ribbon in 2011 een Fonds op bij de Koning Boudewijnstichting.

Daardoor is het mogelijk om de opgehaalde middelen via een aparte structuur en in de grootste transparantie te beheren. Het doel van het Fonds is de strijd tegen borstkanker in de meest brede zin: preventie en voortijdige vaststelling, maar ook hulp aan patiënten en hun omgeving tijdens en na hun ziekte.

In de lente van 2012 lanceerde het Fonds een eerste oproep voor actieonderzoek.

Voor deze oproep was een bedrag van 100.000 euro voorzien. Er werd voor een hoopvol thema gekozen: onderzoeks- of actieprojecten met het oog op de kinderwens en het verbeteren van de vruchtbaarheid bij jonge vrouwen (-40 jaar) die getroffen zijn door borstkanker.

Het winnende project heeft als doel een nationaal internetplatform te maken voor informatie over het behoud van de vruchtbaarheid bij vrouwen met borstkanker.

Dankzij de huidige behandelingsmethoden overleeft een groot aantal vrouwen de ziekte. Maar de therapieën kunnen hun levenskwaliteit aantasten. De vermindering van de vruchtbaarheid, soms zelfs onvruchtbaarheid, is één van de mogelijke gevolgen en dat op het ogenblik dat een familie stichten of doen aangroeien een belangrijke wens is. Recent onderzoek toonde aan dat de juiste informatie voor de patiënte complex is en essentieel bij de keuzes die moeten worden gemaakt om vruchtbaar te blijven.

Het doel van het actieonderzoek is gericht op de informatie waarover elke vrouw moet kunnen beschikken wat betreft de gevolgen van de behandeling van haar borstkanker op de toekomstige vruchtbaarheid of op haar zwangerschap als ze zwanger is op het ogenblik van de diagnose. Dit project zal haar toestaan om zich goed te informeren over de verschillende medische opties om vruchtbaar en/of zwanger te blijven.

Concreet: een webplatform in 3 talen waartoe alle universitaire ziekenhuizen en hun specialisten in kanker en vruchtbaarheidsproblemen (oncologen, gynaecologen, psychologen, genetici, …) toe bijdragen. De experts zullen kwalitatieve en actuele informatie leveren. Op die manier kan elke patiënte samen met haar naasten een bijkomende multidisciplinaire bron raadplegen. Zij kan er de evolutie van haar vruchtbaarheid volgen in functie van de behandelingen die zij nodig heeft om van de ziekte te genezen.