Neushoorns ook in België doelwit van criminelen

De dienst CITES van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu waarschuwt voor diefstallen van neushoornhoorns in musea, bij taxidermisten en particulieren.

De afgelopen maanden zijn bij verschillende gerenommeerde Europese musea en veilinghuizen een 30tal neushoornhoorns gestolen. In België zijn er twee diefstallen geweest, één in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en één in Namen bij een vzw van oud-kolonialen. In het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, in het Aquarium Museum in Luik en bij een privé-verzamelaar in Chaudfontaine konden recente pogingen tot diefstal nipt vermeden worden.

Neushoornhoorns worden in Aziatische landen nog steeds gebruikt om vermalen te worden tot poedertjes, waarvan gedacht wordt dat ze geneeskrachtige effecten hebben. Een neushoornhoorn bestaat echter gewoon uit keratine, dezelfde stof waaruit haar en nagels gemaakt zijn. Toch loopt de waarde van een neushoornhoorn op de zwarte markt al snel op tot zo’n 30.000 euro per kilo.

Cijfers vanuit Interpol geven duidelijk aan dat er een opmerkelijke stijging is in het aantal misdrijven. Het gaat hierbij alleen al in Europa om diefstallen bij 18 musea en een veilingshuis. Ook het stropen van wilde neushoorns kent een forse stijging. Tot nu toe werden er in Zuid-Afrika in 2011 al 218 neushoorns gestroopt, tegenover 333 in heel 2010. Deze stijgende trend zet zich ook door in het aantal inbeslagnames. Vroeger werden er in heel de Europese Unie één of twee hoorns in beslag genomen, terwijl er in 2010 zeven inbeslagnames gerapporteerd werden. Twee daarvan vonden plaats in België, op de luchthaven van Zaventem. Bij die inbeslagnames werden toen 13 hoorns in beslag genomen.

De CITES conventie (Conventie inzake de internationale handel in bedreigde dieren en planten) is in 1975 in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de handel in bepaalde soorten het voorbestaan van deze dieren en planten in het wild niet in het gedrang brengt. Voor sommige soorten is de handel volledig verboden, andere soorten kunnen onder bepaalde voorwaarden verhandeld worden.