Nieuwe visie op zorg voor ouderen

0
1838

Hoe vaak hoor je ouderen niet zeggen: ik wil nooit naar een rusthuis. Wat men bedoelt, is: als ik naar een rusthuis ga, dan word ik geleefd door de instelling. Ik verlies mijn volledige vrijheid.

Het nieuwe woon- en zorgcentrum Weverbos te Gentbrugge dat in augustus aanstaande opent bewijst dat het ook anders kan. Alles is erop gericht dat de bewoners maximaal hun keuzevrijheid behouden. Het personeel is er om te ondersteunen, niet om de organisatie aan de bewoners op te dringen.

Dit concept vertrekt van het idee dat ouderen, al dan niet zorgbehoevend, volwaardige burgers zijn en nog maximaal van een sociaal leven moeten kunnen genieten.

Het bouwconcept gaat uit van privacy op de eigen kamer of flat en van sociaal contact in de ruime dagzalen en de cafetaria. Alle maaltijden worden in een afwisselend buffet aangeboden, ook aan bedlegerige bewoners.

Iedere bewoner heeft ruime inspraak in zijn/haar zorg. In plaats van te wachten op een vraag of klacht van een bewoner, krijgt elk een persoonlijk assistent toegewezen. Deze bespreekt minstens eenmaal per week de gang van zaken en geeft onmiddellijk de wijzigingen in de dienstverlening door aan de collega’s. Ook moeilijker thema’s zoals vroegtijdige zorgplanning kunnen hierbij aan bod komen. Waar nodig, is er de ondersteuning van een eigen psycholoog voorzien.

Het gebouw ondersteunt de zelfstandigheid van de bewoners. De kleurenkeuze is zo gebeurd, dat het verminderd zicht van de bewoners opgevangen wordt door grotere kleurencontrasten. Dit vergroot het veiligheidsgevoel van de bewoners. De gekozen kleuren van het interieur en het licht brengen een aangename sfeer..

Ook aan het milieu is er gedacht. Door een doorgedreven isolatie en ventilatie beantwoordt het gebouw meer dan aan de huidige energienormen.