Nieuwe weg voor behandeling van Alzheimer

0
1581

Onderzoekers verbonden aan Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) leggen een nieuw doelwitmolecule bloot voor de ontwikkeling van een behandeling tegen de ziekte van Alzheimer. Momenteel kan deze ziekte nog niet genezen worden. Vele kandidaat-geneesmiddelen falen omdat zij ook op levensnoodzakelijke eiwitten inwerken.

Deze Leuvense ontdekking kan het aangrijpingspunt vormen van een behandeling tegen de ziekte van Alzheimer met minder neveneffecten en die de allereerste symtomen van de ziekte onderdrukt. Dit onderzoek verschijnt in het toonaangevende tijdschrift Nature Medicine.

Alzheimer's

De ziekte van Alzheimer
De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie in de Westerse wereld. De aantasting van het geheugen en het mentale functioneren zorgen voor één van de meest angstaanjagende ziektebeelden. De huidige geneesmiddelen voor Alzheimerpatiënten ondersteunen voor korte tijd het geheugen, maar stoppen het afsterven van de hersencellen niet. Recente inzichten tonen aan dat de ziekte van Alzheimer reeds vele jaren voordat er dementie optreedt, al biochemsiche veranderingen in de hersenen veroorzaakt. Het is erg belangrijk om medicatie te ontwikkelen die in dat vroegtijdig stadium kan genomen worden om de ziekte te voorkomen.

Het ɣ-secretase complex
Vele kandidaat-geneesmiddelen werken in op het ɣ-secretase complex. Dit complex – dat eiwitten op een specifieke plaats knipt – speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van de amyloïde plakken, typisch voor de hersenen van alzheimerpatiënten. Ze bestaan uit abnormale ophopingen van het eiwit β-amyloïde tussen de zenuwcellen en ontstaan wanneer het voorlopereiwit (amyloïde precursorproteïne) op een verkeerde manier in stukken geknipt wordt.

Dit ɣ-secretase complex is echter ook betrokken bij de regulatie van een reeks andere levensnoodzakelijke eiwitten.Vandaar dat vele kandidaat geneesmiddelen die op het volledige γ-secretasecomplex inwerken, op toxische bijwerkingen botsen.

GPCRs en β-arrestin
GPCRs zijn een welbepaald type eiwitten waar het merendeel van alle geneesmiddelen op ingrijpen. Recent werd de nobelprijs voor chemie aan Dr. Brian Kobilka en Robert Lefkowitz toegekend voor hun baanbrekend werk in dit domein en de veelvuldige medische toepassingen van deze kennis. Het is gekend dat GPCRs ook een rol spelen bij het ontstaan van Alzheimer, maar het is nog niet duidelijk hoe GPCRs het γ-secretasecomplex reguleren.

β-arrestins zijn een familie van eiwitten die een rol spelen bij het desensibiliseren van GPCRs. Vandaar dat Amantha Thathiah onder leiding van Bart De Strooper een studie opzette waarbij de betrokkenheid van β-arrestins bij het onstaan van Alzheimer onderzocht werd.

De onderzoekers slaagden erin om voor de eerste maal aan te tonen dat β-arrestin 2 een rol speelt bij de regulatie van het ɣ-secretase complex en dus bij het ontstaan van de ziekte van Alzheimer. Meer bepaald β-arrestin 2 interageert met twee GPCRs waarvan men weet dat ze een rol spelen bij het ontstaan van Alzheimer.

Impact van het onderzoek
Dit onderzoek opent een nieuwe weg voor de behandeling van Alzheimer. Gezien β-arrestin 2 slechts op één molecule van het ɣ-secretase complex inwerkt, zal inhibitie van β-arrestin 2 minder schadelijke neveneffecten veroorzaken dan de huidige kandidaat geneesmiddelen die op het volledige γ-secretasecomplex inwerken. Dit is uiterst belangrijk voor de ontwikkeling van een therapie die op de allereerste symptomen van Alzheimer ingrijpt.

Op 11 december 2012 vindt er in Leuven een academische informatieavond rond dementie plaats. Bart De Strooper is een van de sprekers.

Vragen
Iedereen kan met vragen over dit medisch onderzoek terecht op patienteninfo@vib.be