Ongeneeslijk zieken overlijden vaker in ziekenhuis

0
1608

Meer dan de helft van de mensen die ongeneeslijk ziek waren en die eerder behoefte hadden aan palliatieve zorg dan aan curatieve zorg overleed in 2008 in een ziekenhuis. Dit blijkt uit een recent gepubliceerd onderzoek van de Onderzoeksgroep Zorg rond het levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent.

Opvallend: Walen overlijden vaker thuis dan Vlamingen en Brusselaars.

De onderzoekers gingen aan de hand van gegevens van overlijdenscertificaten van het volledige jaar 2008 (101 685 overlijdens) na welk percentage van de overlijdens plaatsvond bij de overledene thuis, in een ziekenhuis of in een woon-en zorgcentrum. Enkel mensen die overleden aan een chronische levensbedreigende ziekte, zoals kanker of chronisch hartfalen, werden in deze studie in beschouwing genomen. Bij deze mensen kwam het overlijden niet onverwacht en had er in principe geanticipeerd kunnen worden om het overlijden thuis of in het woon-en zorgcentrum te laten plaatsvinden.

Stemt tot nadenken
De onderzoekers vonden dat 51% van deze mensen in een ziekenhuis overleed (met inbegrip van palliatieve zorgeenheden), 25% overleed thuis en 24% in een woon-en zorg centrum. Het hoge aantal overlijdens in een ziekenhuis stemt tot nadenken aangezien de meeste mensen thuis wensen te overlijden als dat zou kunnen en omdat de zorg voor stervende mensen in een ziekenhuis niet steeds optimaal is. Opmerkelijk was ook dat van de overledenen die in een woon-en zorgcentrum verbleven toch nog 16 procent in een ziekenhuis overleed.

Walen overlijden vaker thuis
De onderzoekers vonden opmerkelijke verschillen tussen de drie gewesten van ons land. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was het aantal ziekenhuisoverlijdens en overlijdens in een woon-en zorgcentrum het hoogst en het aantal thuisoverlijdens het laagst. In Wallonië was het aantal thuisoverlijdens het hoogst. De overledenen die op het tijdstip van hun dood thuis woonden hadden in Wallonië de laagste kans om in het ziekenhuis te overlijden. In Vlaanderen hadden de bewoners van een woon-en zorgcentrum de laagste kans om in een ziekenhuis te overlijden.

De onderzoekers pleiten voor een sterkere rol van eerstelijnszorgverleners in de levenseindezorg en de uitbreiding van de capaciteit van palliatieve zorginstituten zoals palliatieve zorgeenheden.