Op weg naar efficiëntere therapie voor specifieke vorm van leukemie

0
1735

Chronische myeloïde leukemie (CML) is een bepaalde vorm van leukemie of beenmergkanker die gericht te behandelen is met imatinib. In sommige gevallen biedt het geneesmiddel echter geen soelaas. Onderzoekers verbonden aan het VIB Vesalius Onderzoekscentrum, K.U.Leuven onderzochten onder leiding van Peter Carmeliet de rol van de placentale groeifactor (PlGF) bij muizen met CML. Het blokkeren van deze groeifactor verhoogt de levensverwachting van deze muizen, zelfs bij deze resistent voor imatinib.

Chronische myeloïde leukemie (CML)
Witte bloedcellen zorgen in ons lichaam voor de bestrijding van vreemde indringers (zoals virussen en bacteriën). Bij chronische myeloïde leukemie vindt er een storing plaats in de vorming van granulocyten – een bepaald soort witte bloedcellen. De cellen in het beenmerg die zouden moeten uitgroeien tot witte bloedcellen, nemen ongecontroleerd in aantal toe door een ontsporing tijdens het rijpingstraject. Deze woekering kan verschillende weefsels aantasten en de productie van normale bloedcellen in het beenmerg in het gedrang brengen. Een tekort aan witte bloedcellen maakt patiënten gevoeliger voor infecties.

Het Philadelphia-chromosoom en imatinib
Ons lichaam reguleert normaal gezien heel nauwgezet de aanmaak van witte bloedcellen. Dit gebeurt door een gerichte activatie van tyrosinekinasen die deze aanmaak op gang zetten. Bij de meeste vormen van CML komt een afwijkend chromosoom voor – het Philadelphia chromosoom – dat aanleiding geeft tot het BCR-ABL1-fusie-kinase. Dit kinase is de boosdoener en zorgt voor de toename van CML-cellen. Vandaar dat de huidige geneesmiddelen (imatinib) gericht zijn tegen dit kinase.

Alhoewel de effecten van imatinib bij CML-patiënten meestal zeer gunstig zijn, is het gebruik van imatinib vaak niet voldoende om de zieke cellen uit het lichaam te verwijderen. Soms is de ziekte al in een te ver gevorderd stadium bij de start van de behandeling of er treedt resistentie op.

Placentale groeifactor
Onderzoekers uit het team van Peter Carmeliet onderzochten de rol van placentale groeifactor (PlGF) bij leukemie en het therapeutische potentieel van PlGF-remmers. Recent onderzoek van Peter Carmeliet toonde reeds aan dat antilichamen tegen PlGF (antiPlGF) de groei van bepaalde tumoren kunnen remmen.

De huidige studie bewijst dat PlGF ook bij CML een rol speelt. Zowel bij muizen als bij mensen met CML stellen de onderzoekers verhoogde PlGF-waarden vast. PlGF blijkt niet alleen het delen van CML-cellen te stimuleren, maar bevordert ook de bloedvatvorming in het beenmerg. Tenslotte leidt het inhiberen van PlGF bij muizen met CML, zelfs bij deze resistent voor het huidig geneesmiddel imatinib, tot een hogere levensverwachting. Al deze vindingen geven aan dat het therapeutische potentieel van PlGF-remmers bij CML verder onderzocht moet worden

Vragen
Aangezien dit onderzoek veel vragen kan oproepen, willen we u vragen te verwijzen naar het e-mailadres dat VIB hiervoor ter beschikking stelt. Iedereen kan met vragen over dit medisch onderzoek terecht op patienteninfo@vib.be.

Vorig artikelSelectieproef kinesitherapie: Axxon vraagt duidelijkheid
Volgend artikelDoet meer zout eten langer leven?
Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) is een non-profit onderzoeksinstituut in de levenswetenschappen. 1200 wetenschappers verrichten strategisch basisonderzoek naar de moleculaire basis van het menselijk lichaam, planten en micro-organismen. Via een partnerschap met vier Vlaamse universiteiten – UGent, K.U.Leuven, Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel – en een stevig investeringsprogramma bundelt VIB de krachten van 72 onderzoeksgroepen in één instituut. Hun onderzoek leidt tot een betere kennis van het leven. Met zijn technologietransfer streeft VIB ernaar om onderzoeksresultaten te vertalen in nieuwe economische activiteit en in producten ten dienste van de consument en de patiënt. VIB ontwikkelt en verspreidt een breed gamma aan wetenschappelijk onderbouwde informatie over alle aspecten van de biotechnologie.