Orgaandonatie op Facebook-timeline

Op dinsdag 18 september 2012 om 11.00 uur lanceren minister van volksgezondheid Laurette Onkelinx en Luc Delany van Facebook in primeur de nieuwe facebookapplicatie waarmee gebruikers van het sociale netwerk op hun pagina kunnen aangeven dat zij na hun dood orgaandonor willen zijn.

Met de campagne Beldonor.be stimuleert de overheid sinds 2005 de discussie rond orgaandonatie en vraagt ze aan de burger om zich bij het gemeentebestuur te laten registreren als orgaandonor. Al 144.000 Belgen stelden dit gebaar en kiezen er op deze manier voor om na hun dood een nieuw leven te schenken aan een patiënt die wacht op een transplantatie.

Facebook geeft de overheid nu een steuntje in de rug met de lancering van een nieuwe applicatie waarmee gebruikers op hun Timeline (belangrijke gebeurtenissen in het leven) kunnen aangeven dat zij orgaandonor willen zijn. Wie de applicatie gebruikt, maakt zijn of haar engagement zichtbaar voor de facebookvrienden en kan doorklikken naar het formulier waarmee je bij het gemeentebestuur terecht kan voor registratie.

Voor de lancering komt Luc Delany van Facebook Londen naar Brussel om samen met minister van volksgezondheid Laurette Onkelinx deze nieuwe applicatie voor te stellen aan het publiek.

De actie met facebook is een smaakmaker voor de nieuwe Beldonor-campagne. Die valt dit jaar samen met de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012. Onder het motto “Ik kies voor het leven” zullen in een groot aantal stembureaus posters en brochures verspreid worden om aandacht te vragen voor orgaandonatie. Tientallen gemeenten zegden al hun medewerking aan de campagne toe zodat hun inwoners op verkiezingsdag het formulier voor orgaandonatie kunnen binnenbrengen.

Beldonor.be is een initiatief van de FOD Volksgezondheid in samenwerking met talloze verenigingen en gemeentebesturen.

Meer informatie
www.beldonor.be/facebook
www.beldonor.be