Overlevingscijfers voor kanker in België

0
3697

De publicatie ‘Cancer Survival in Belgium’ beschrijft de 5-jaar overlevingsresultaten voor België, Wallonië en Brussel en de 10-jaar overlevingsresultaten voor Vlaanderen.

Resultaten
59% mannen en 68% vrouwen zijn 5 jaar na de diagnose van kanker nog in leven. De analyse is gemaakt op basis van alle personen die de diagnose van kanker kregen tijdens de periode 2004-2008. De overlevingspercentages zijn gecorrigeerd voor sterfte aan andere doodsoorzaken dan kanker en benaderen hierdoor de ziektespecifieke overlevingsresultaten.

De 5-jaarsoverlevingskansen variëren sterk naargelang het type kanker, gaande van een lage kans op 5 jaarsoverleving (bv. long-, longvlies- en pancreaskanker), een middelmatige kans (bv. strottenhoofd-, dikkedarm-, en baarmoederhalskanker) tot een grote kans om 5 jaar te overleven (melanoma, prostaat-, borst-, teelbal- en schildklierkanker). Concreet wil dit zeggen dat iemand die teelbalkanker krijgt 96% kans heeft om 5 jaar na diagnose nog te leven, iemand met dikkedarmkanker 63% en iemand met longvlieskanker slechts 5%.

De uitgebreidheid van de ziekte op het ogenblik van de diagnose (het ziektestadium) is eveneens bepalend voor de prognose. Hoe vroeger de tumor ontdekt en behandeld wordt, des te hoger de overlevingskans voor de patiënt is.

De resultaten voor het maligne melanoma illustreren dit goed. Als deze tumor bij een vrouw in stadium I ontdekt wordt, is de 5-jaars overlevingskans bijna 100%, voor stadium IV is dit slechts 28%. Dit onderstreept het belang van vroegtijdige diagnose.

Betere overlevingsresultaten in 10 jaar tijd voor Vlaanderen
In de afgelopen 10 jaar zijn de overlevingskansen van kanker gestegen voor Vlaanderen. De 5-jaarsoverleving voor alle kankers is tijdens het laatste decennium (vergelijking 1999-2003 met 2004-2008) bij mannen gestegen van 55 naar 61% en bij vrouwen van 65 naar 68% . Redenen hiervoor zijn de toename van vroegtijdige diagnoses die een betere overleving met zich meebrengt, screeningsprogramma’s (borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker), de verbetering van de diagnostische technieken, de meer effectieve behandelingen en de behandelingsstrategieën. Hoewel deze evolutie langzaam verloopt, zijn de resultaten hoopgevend.

Het nut van overlevingscijfers?
Cijfers kunnen zeer confronterend zijn voor personen die de diagnose kanker krijgen. Toch zijn overlevingscijfers een belangrijk instrument voor de gezondheidszorg, kankerspecialisten en zorgverstrekkers voor het evalueren van de resultaten en de kwaliteit van de behandeling. De overheid kan op basis van deze cijfers haar beleid beoordelen en bijsturen. Ook een onderlinge vergelijking tussen landen en ziekenhuizen wordt mogelijk.

Meer informatie
www.kankerregister.org