pharma.be stelt haar memorandum voor

0
1524

Politieke crisis of niet, de gezondheidspartners blijven overleg plegen en waken over de kwaliteit van de gezondheidszorg in ons land. pharma.be zet zich continu in voor de innovatiegraad binnen een duurzame gezondheidszorg.

In het memorandum dat de overkoepelende (bio)farmaceutische vereniging maandag 28 maart 2011 in de kijker plaatst, roept zij op tot non-stop overleg en tot een langetermijnovereenkomst die goed is voor de patiënt, de samenleving en de sector. Drie krachtige hefbomen worden naar voren geschoven om de toekomst van de innoverende geneesmiddelenindustrie in ons land veilig te stellen zonder de budgettaire beperkingen van de ziekteverzekering uit het oog te verliezen.

pharma.be doet in haar memorandum concrete voorstellen binnen drie domeinen:

1. Een volwaardig geneesmiddelenbudget met toekomstvisie waarbij de patiënt blijft toegang hebben tot vernieuwende therapieën; de overheid financiële garantie krijgt bij budgetoverschrijding; en de sector zijn sterke aanwezigheid in ons land kan vrijwaren.

2. Een betere toegang tot innovatieve geneesmiddelen waarbij de patiënt en de zorgverstrekkers kunnen rekenen op een versnelde toegang tot nieuwe medicatie; de overheid de kwaliteit van de zorg kan verhogen en elders, bijv. een verminderd ziekteverzuim, besparingen kan realiseren; en de researchbedrijven hun R&D-inspanningen vertaald zien in hoogstaande evaluatie van de therapeutische meerwaarde binnen een termijn die vergelijkbaar is met de buurlanden.

3. Een sterk en geloofwaardig geneesmiddelenagentschap (FAGG) dat aan België de status van ‘reference member state’ verleent bij het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA), dat in het belang van de Belgische patiënten en artsen de aanvragen voor klinische studies snel en pragmatisch aanpakt; en dat door zijn performantie bijdraagt tot een reglementair kader dat gunstig is voor de productie, clinical trials en investeringen van de sector.

Samen met de overheid en de partners wil pharma.be werken aan een toekomstscenario voor de (bio)farmaceutische researchindustrie. België moet immers zorgvuldig omspringen met de economische troeven waarover het beschikt. Zeker nu het economisch weefsel in sommige basissectoren van de traditioneel producerende industrie fors gereduceerd is. Terwijl de geneesmiddelenindustrie de laatste tien jaar een hoge vlucht heeft genomen in ons land en relatief goed wist stand te houden tijdens de economische crisis, heeft onder meer de Belgische auto-industrie klappen gekregen en tuimelde zij sinds 2001 in een internationale rangschikking van een koppositie (per capita) naar de onderste middenmoot.(*) De Belgische pharma valley staat vandaag nog in pole position van investeringen in R&D, in klinische studies en blijft sterk in productie, logistiek en export.

De (bio)farmaceutische researchindustrie en pharma.be maken zich sterk dat zij met de overheid en de gezondheidspartners een gunstig kader kunnen tot stand brengen waarbinnen de geneesmiddelensector haar rol als speerpunt van innovatie en als motor van gezondheid, welzijn en maatschappelijke welvaart kan waarmaken. Op het Europese niveau heeft men alvast resoluut gekozen voor innovatie en de kenniseconomie als antwoord op de economische, sociale en demografische uitdagingen.

(*) Bron: internationale autofederatie OICA