Reactie op het rapport van het KCE over homeopathie

0
1346

De UNIO vindt het spijtig dat men zich beperkt heeft tot de RCT’s, terwijl er andere onderzoeksmethodes bestaan. Daarentegen waarderen we het dat het KCE adviseert de homeopathie binnen de geneeskunde te houden. Dit rapport bevat zeer interessante informatie over de opleiding, de praktijk en de vraag naar homeopathie onder de bevolking in België. Desalniettemin hebben wij grote reserves bij de evaluatie van de “wetenschappelijke” werkzaamheid van de homeopathie die in dit rapport beschreven staat.

Wat betreft de werkzaamheid van de homeopathie bij specifieke indicaties, is er maar een enkel criterium gebruikt, namelijk die van systematische review van gerandomiseerde, placebo gecontroleerde studies, de “gouden standaard”. Nochtans moet men weten dat “geneeskunde gebaseerd op bewijzen” (Evidence Based Medicine) zich niet alleen tot dit “ideale” niveau beperkt maar een heel aantal bewijsniveaus beschouwt (referentie : Sackett et al, 1996; Rosenberg et Sackett, 1996, Rosenberg et Donald, 1995). Slechts 11% van de geneesmiddelen die wij in de dagdagelijkse praktijk gebruiken, bereikt dit absolute niveau dat voor homeopathie vereist wordt (referentie : http://clinicalevidence.bmj.com/ceweb/about/knowledge.jsp ).

De in deze evaluatie gebruikte selectiecriteria van de publicaties zijn niet duidelijk en verdacht en leiden tot verwerping van positieve publicaties gezien de resultaten van dit rapport niet in overeenstemming zijn met andere evaluaties zoals de evaluaties van de Faculteit van Homeopathie te Londen” (referentie: Systematic reviews of RCTs in homeopathy, www.facultyofhomeopathy.org). Gezien een homeopathische behandeling niet dezelfde is voor elke patiënt met dezelfde ziekte, is een pragmatisch studie design misschien beter geïndiceerd ter evaluatie van de homeopathie dan de klassieke RCT.

Wat betreft het gebruik van de homeopathie in België, is het ook belangrijk te signaleren dat als 6% van de Belgen de laatste 12 maanden een homeopathisch arts geconsulteerd heeft, het beroep doen op homeopathische geneesmiddelen in de apotheek ( hetgeen hier niet geanalyseerd werd) frequenter voorkomt gezien het feit dat de patiënten deze geneesmiddelen op eigen initiatief kunnen kopen bij de apotheek met of zonder advies van de apotheker (referentie: Scientific Framework of Homeopathy ECH).

De graad van tevredenheid van de patiënten is vergelijkbaar met die van patiënten die een beroep doen op de conventionele geneeskunde. Een punt dat niet aangehaald is geweest in deze studie, is dat door de toepassing van de homeopathische geneeskunde minder conventionele geneesmiddelen gebruikt worden, waardoor de iatrogene risico’s verminderen alsook de kostprijs voor de sociale zekerheid (referentie : Scientific Framework of Homeopathy ECH).

Wij zijn heel tevreden dat dit rapport adviseert om het voorschrijven van homeopathische geneesmiddelen voor te behouden aan artsen die bovendien geaccrediteerd zijn en dat ook met het aspect van veiligheid van het homeopathisch geneesmiddel rekening gehouden werd. Deze veiligheid wordt gegarandeerd bij de registratie van deze geneesmiddelen. Homeopathische geneesmiddelen zijn niet altijd in die mate “verdund” als door velen gedacht wordt.