Recent is aan het licht gekomen dat het RHD2 virus zowel in België als in de buurlanden aan de oorsprong ligt van een hoge konijnensterfte. Dit virus veroorzaakt het viraal hemorragisch syndroom (RHD) bij konijnen.

RHD2 virus

Wilde konijnen zijn het primaire reservoir van het RHD2 virus. Deze besmettelijke ziekte is niet overdraagbaar op de mens en staat niet op de lijst van meldingsplichtige ziekten. Dit betekent dat er geen officieel bestrijdingsprogramma bestaat voor RHD: de preventie en bestrijding gebeuren op vrijwillige basis.

RHD2 virus konijnen
Wilde konijnen zijn het primaire reservoir van het RHD2 virus.

Bestrijding

Er bestaat geen behandeling tegen deze ziekte. De aanbevolen bestrijdingsmaatregelen zijn het in quarantaine plaatsen van besmette/verdachte dieren en het stopzetten van alle aanvoer naar en afvoer van een besmet bedrijf. Om besmetting vanuit de wilde fauna te voorkomen dient direct en indirect contact met wilde konijnen vermeden te worden.

Vaccinatie

Vaccinatie blijft het meest doeltreffende middel om vatbare dieren te beschermen. Het vaccin tegen variant 1 van RHD biedt geen bescherming tegen variant 2. In België zijn er geen vaccins tegen variant 2 van RHD geregistreerd, maar dierenartsen kunnen ze via het ‘cascadesysteem’ wel aankopen in Frankrijk en Spanje.

RHD2 virus konijnen

Dierenarts

Bij abnormale sterfte van konijnen of om een doeltreffende preventiestrategie op te stellen (bioveiligheid, vaccinatie,…) kunnen konijnenhouders contact opnemen met hun dierenarts.

Het wordt ook ten stelligste aanbevolen dat fokkers hun dieren laten vaccineren, indien ze bestemd zijn voor de verkoop of moeten deelnemen aan wedstrijden of andere verzamelingen. Aan de organisatoren van dergelijke evenementen wordt ook sterk aanbevolen om de vaccinatie als voorwaarde voor deelname op te leggen.