Selectieproef kinesitherapie: Axxon vraagt duidelijkheid

0
1569

Op 22 december 2010 deelde Minister Onkelinx via een persbericht mee de voorlopige RIZIV-nummers voor kinesitherapeuten te verlengen tot 30 juni 2011. Tijdens deze periode zal het parlement, of de toekomstige regering, een akkoord kunnen vinden over de noodzakelijke hervorming van de planning van het aanbod inzake kinesitherapie.

Laurette Onkelinx hoopt dat deze hervorming het zal mogelijk maken dat het selectie-examen wordt afgeschaft en dat er maatregelen worden genomen om tekorten aan kinesisten te vermijden in een aantal belangrijke sectoren, zoals de geriatrie of de revalidatie (einde citaat).

Bijna zes maanden na dit persbericht stelt Axxon, de representatieve beroepsvereniging voor kinesitherapeuten vast dat dit niet gerealiseerd is. Een dialoog tussen de Gemeenschappen is zelfs niet opgestart. Het afschaffen van de selectieproef, zonder de realisatie van deze voorwaarden, brengt onherroepelijk de leefbaarheid van de kinesitherapeutenpraktijken binnen de Franse Gemeenschap in gevaar. Men verwacht binnen deze Gemeenschap immers 508 gediplomeerde Belgische kinesitherapeuten in 2011, 760 in 2012. (bron statusrapport 2009, Planning medisch aanbod FOD Volksgezondheid).

Op 19 mei 2011 herbevestigde en verduidelijkte de Planningscommissie Medisch Aanbod, quasi unaniem, het advies van 2010. Zij vraagt de afschaffing van de selectieproef na de studie op voorwaarde van een alternatief op basis van de vraag en het aanbod binnen diverse sectoren, steunend op een verbeterd kadaster. De realisatie moet gebeuren in samenspraak met beide Gemeenschappen.

Met dit advies gaat de Planningscommissie bovendien in op de vraag van de Minister. Axxon, Physical Therapy in Belgium, vraagt dan ook de integrale uitvoering van dit advies.

Axxon vraagt met aandrang de gesprekken en de noodzakelijke hervormingen binnen de Gemeenschappen te voltooien zodat de reeds gedane inspanningen binnen een Gemeenschap niet verloren gaan en deze inderdaad inhumane selectieproef na de studie kan afgeschaft worden.