Superstormen. En hoe ons te beschermen?

0
1541

Water. Niets wekt zoveel ontzag als de kracht van water. Zonder water heb je geen zeeën, geen getijden, geen wolken, geen regen, geen leven. Iedereen heeft water nodig. Het is de bron en de drijvende kracht van alles wat leeft op aarde.

Maar de kracht van water heeft ook een duistere kant. Sprekende voorbeelden hiervan zijn de recente tsunami in Japan, de orkaan Katrina en de honderdduizenden doden in Sumatra. Dichterbij vielen vorig jaar 65 doden toen ‘Xynthia’ Frankrijk trof en delen van West-Europa onder water zette.

En in 1953 was er de beruchte storm over de Nederlandse en Belgische kusten die zorgde voor ruim 1800 slachtoffers. Deze ramp betekende het startschot voor de ingrijpende Deltawerken in Nederland. Want zo’n tragedie mocht zich nooit meer voordoen. Daarvoor was het dodental veel te zwaar.

Maar hoe zit het met de Belgische kust? Uit studie blijkt dat onze kust onvoldoende beschermd is tegen superstormen waarbij de waterstand met meters kan stijgen. Dit zou de overstroming van het hele kustgebied en het hinterland als gevolg hebben. De economische schade zou oplopen tot enkele miljarden euro’s en er kunnen duizenden slachtoffers vallen.

Het congres ‘Superstormen. En hoe ons te beschermen?’ schetst op een heldere manier de noodzaak van een efficiënte en duurzame kustbescherming in België. Waarom is het noodzakelijk? Wat is het gevaar en hoe moeten we ons beschermen?

Eregast Ray Nagin, oud-burgemeester New Orleans

Aan de hand van getuigenissen en uiteenzettingen van nationale en internationale experten, schetst het congres de reële noden en hoe we de huidige tekortkomingen kunnen aanpakken om toekomstige rampen te vermijden.

Zo is er keynote speaker Ray Nagin, oud-burgemeester van New Orleans. Hij werd wereldberoemd door ‘Katrina’, de superstorm die op 29 augustus 2005 in New Orleans aan land kwam en een spoor van vernieling naliet. Mede door een falende dijkeninfrastructuur kwam 80% van de stad en de aangrenzende gebieden gedurende enkele weken onder water te staan waarbij 1836 mensen het leven lieten.

Als ervaringsexpert weet Ray als geen ander wat de catastrofale gevolgen kunnen zijn van gebrekkige investeringen in kustbeschermingsbeleid. Zijn pakkende getuigenis wordt een van de hoogtepunten van het Congres ‘Superstormen. En hoe ons te beschermen?’.

Een greep uit de overige sprekers:
– Johan Vande Lanotte, zijn Oostende is een van de kwetsbaarste plaatsen aan de Belgische kust voor een vernietigende superstorm.
– Prof. Marcel Stive, Universiteit van Delft en bestuurder van Tweede Deltacommissie.
– Andrew Gilham van het Brits Agentschap voor Leefmilieu over het kustbeveiligingsplan van Pevensey Bay in het VK.
– Prof. Georges Allaert met een brede kijk op geïntegreerd verdedigingsplan voor de kust.
– Walter Roggeman is voorzitter van de Milieu en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad).
– De bekende econoom Geert Noels maakt een cijfermatige kosten-baten analyse van investeringen in kustbeveiliging en bestudeerde enkele financieringsprojecten.
– Hilde Crevits, minister van openbare werken en mobiliteit komt persoonlijk toelichten hoe de overheid proactief toewerkt naar een duurzame oplossing om de Belgische kust en haar inwoners en bezoekers te beschermen tegen het dreigende gevaar van een superstorm.

Het congres ‘Superstormen. En hoe ons te beschermen?‘ is een organisatie van de Vlaamse overheid, het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en de Provincie West-Vlaanderen.