Therapietrouw helpt MS-patiënt kwalitatiever te leven

0
1710

Sinds 2009 vindt ieder jaar op de laatste woensdag van mei (28-05-2014) de Wereld MS Dag plaats, een initiatief van de Multiple Sclerosis International Federation (MSIF).

Voor 2014 werd als overkoepelend thema ‘toegankelijkheid’ gekozen, waarbij de nadruk niet alleen wordt gelegd op het belang van mobiliteit en autonomie voor de patiënt, maar ook op het bevorderen van zijn toegang tot informatie en therapeutische behandelingen.

Multiple Sclerose (MS) is de meest voorkomende chronische neurologische aandoening bij jonge volwassenen in Europa. Het chronisch karakter van de ziekte maakt het de patiënt niet makkelijk om steeds even plichtsbewust de voorgeschreven therapie te volgen. Onvoldoende therapietrouw verhoogt echter het risico op mogelijke heropflakkeringen.

Wereld MS Dag 2014

In dit kader wijst pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, op het belang van het goed gebruik van geneesmiddelen opdat de patiënt een kwaliteitsvol en autonoom leven zou hebben. De website www.goedgebruik.be biedt informatie over het goed gebruik van de geneesmiddellen. De bijsluiters van de geneesmiddelen van de leden van pharma.be vindt u op www.e-bijsluiter.be.

Feiten en cijfers
MS is een aandoening die het centrale zenuwstelsel (de hersenen en het ruggenmerg) aantast. Dit centrale zenuwstelsel zorgt voor de verwerking van de voortdurende stroom signalen of prikkels die ons lichaam binnenkomen. Bij MS wordt de myelineschede, een impulsgeleidende laag rondom de zenuwuitlopers, aangevallen door afweercellen van het immuunsysteem. Dit leidt tot ontstekingen en verstoort de signaalstroom.

Wereldwijd lijden meer dan 2,5 miljoen mensen aan MS. In België wordt het aantal patiënten op 12.000 personen geschat in 2014. De ziekte treft beduidend meer vrouwelijke patiënten, de meesten worden gediagnosticeerd op de leeftijd tussen 10 en 40 jaar.

Diagnose en behandeling
MS is een uiterst complexe ziekte. Wat precies aan de oorzaak ligt is nog niet helemaal duidelijk. De sterk uiteenlopende symptomen, die bovendien vaak komen en gaan, bemoeilijken de diagnose. Kracht- en controleverlies in de spieren, aftakeling van het zicht, coördinatie- en evenwichtsstoornissen en extreme vermoeidheid zijn enkele van de meest voorkomende.

Terwijl er vijftien jaar geleden geen producten waren die het ziekteverloop van MS aanzienlijk konden beïnvloeden, zijn er nu meerdere geneesmiddelen beschikbaar. Vaak is een combinatie van therapieën, die specifiek wordt afgestemd op de individuele symptomen van de patiënt, aangewezen.

Nieuw onderzoek brengt hoop
Een belangrijke tak van het huidig onderzoek spitst zich toe op het opsporen van de immuunreacties die verantwoordelijk zijn voor de aantasting van de myelineschede. Er wordt hierbij nagegaan hoe deze processen kunnen worden afgeremd of tegengehouden. Een andere tak van onderzoek probeert bestaande letsels aan de myelineschede te herstellen (remyelinisatie). Zo zou ook de enuwprikkelgeleiding kunnen hersteld worden. In de toekomst zullen nieuwe geneesmiddelen wellicht gecombineerd kunnen worden met bestaande therapieën om tegelijkertijd het ontstekingsproces te bestrijden en de letsels te herstellen.

Het onderzoek naar MS door de farmaceutische industrie gaat onverminderd verder, ook in ons land. Momenteel worden 26 klinische studies naar MS in België uitgevoerd. Onlangs werden 7 klinische studies bij volwassenen afgesloten, deze zijn echter nog lopende in de andere betrokken landen. Dankzij de inspanningen van zowel farmaceutische bedrijven actief op wereldvlak als KMO’s, leden van pharma.be, bestaan er vandaag meerdere geneesmiddelen die het ziekteproces remmen of de symptomen bestrijden.

Catherine Rutten, CEO pharma.be: “Nieuw onderzoek doet de inzichten in het ziekteproces steeds toenemen. Het is de voedingsbodem voor nieuwe geneesmiddelen die de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving aanzienlijk verbeteren. Deze onderzoeken zorgen voor hoop op betere preventie en herstel in de toekomst.”

Meer informatie
www.ms-vlaanderen.be
www.charcot-stichting.org