Twee maanden rookverbod in cafés: tabaksrook verdwijnt, eten verschijnt

De controledienst Tabak en Alcohol van de FOD Volksgezondheid controleerde de afgelopen twee maanden bijna 2.750 cafés in België. In slechts 7% daarvan werd er nog gerookt. Nu de overgangsfase voorbij is, wordt voor elke inbreuk op het rookverbod proces-verbaal opgemaakt.

De cijfers spreken voor zich: het overgrote deel van de cafés in België, maar liefst 93%, is twee maanden na de invoering van het nieuwe rookverbod volledig rookvrij geworden. Alleen de aanduiding laat nog te wensen over: in slechts 60% van alle gecontroleerde cafés waren voldoende (zichtbare) rookverbodstekens opgehangen.

Cafés kiezen opvallend meer dan restaurants en andere eetgelegenheden voor een rookkamer. Niet minder dan 17% van de gecontroleerde zaken had een aparte rookruimte voor de klanten ingericht. Tegelijk merkt de controledienst dat meer cafés (opnieuw) eten aanbieden, meestal kleine snacks (19%).

3.000 cafés controleren in twee maanden tijd was het streefdoel van de controledienst Tabak en Alcohol. De controleurs zijn effectief bij een 3.650-tal etablissementen langs geweest maar ongeveer 900 daarvan waren gesloten, onder meer omwille van de zomervakantie. Daarom wordt de komende weken een inhaalbeweging uitgevoerd.

Nu de overgangsperiode voorbij is, en alle café-uitbaters voldoende tijd hebben gehad om de nodige aanpassingen te doen, zullen de controleurs bij flagrante inbreuken op het rookverbod onmiddellijk een proces-verbaal opmaken. Zowel de uitbaters als de rokers riskeren een boete, die kan oplopen tot 1.650 EUR.

Het contact center van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ontving de afgelopen twee maanden 248 vragen om informatie van burgers en horeca-uitbaters en ook 221 meldingen van overtredingen van het rookverbod.