Vandaag 400000 Alzheimerpatiënten in België? En morgen?

0
1645

Volgens officiële cijfers zijn er 130000 gediagnosticeerde Alzheimer patiënten in België. De realiteit is dat er minstens 3x zoveel zijn. Om alle Alzheimerpatiënten van vandaag en morgen een beetje hoop te geven moeten we nu fors investeren in onderzoek. We zijn dat verplicht aan onszelf, aan de patiënten van vandaag, aan de familieleden en mantelzorgers, maar vooral aan de volgende generatie.

Daarom steunen wij het initiatief van Studio Brussel volmondig en dringen wij aan op een grote inzamelactie ‘Kom op tegen Alzheimer’ om het onderzoek te steunen. België staat aan de wereldtop op vlak van onderzoek naar Alzheimer, alleen de gepaste financiering ontbreekt. Stichting voor Alzheimer Onderzoek (SAO) heeft zich tot doel gesteld om het onderzoek dit jaar te financieren met 1.000.000 EUR. Want alleen onderzoek geeft hoop!

NU AL 400 000 ALZHEIMER PATIENTEN IN BELGIE? EN MORGEN? ALLEEN ONDERZOEK GEEFT HOOP !

De officiële cijfers spreken echter maar van 165.000 gediagnosticeerde mensen met dementie waaronder de grootste groep, zo’n 130.000, Alzheimer patiënten zijn.
Volgens Prof. Dr. Christine Van Broeckhoven zijn de gediagnosticeerde personen slechts het topje van de ijsberg. De realiteit is dat er zeker 3 maal zoveel mensen lijden aan dementie, dus ook aan Alzheimer.

Deze discrepantie tussen het officiële en het werkelijke aantal Alzheimer patiënten is te wijten aan het taboe dat nog steeds bestaat rond dementie. Ook dat het voorkomen van deze aandoening vooral ouderen treft, maakt dat hun omgeving dikwijls een gênante stilte hieromtrent hanteert.

De toenemende bespreekbaarheid van deze ziekte zal ook tot gevolg hebben dat de impact van de Alzheimer patiënten op onze sociale zekerheid en de vraag van de familiale omgeving om ondersteuning in belangrijke mate zal toenemen.

Onze overheid moet zich bewust worden van de exponentiële groei van patiënten die lijden aan deze aandoening. Op twee fronten dienen de nodige middelen, zowel op korte als op lange termijn, gemobiliseerd te worden die nodig zijn om deze uitdaging tegemoet te kunnen treden :

● het maximaal ondersteunen van het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer .Belgische wetenschappers staan aan de wereldtop van het onderzoek. De laatste jaren zijn er belangrijke stappen gezet in deze materie. Het doorgronden van de mechanismes die deze aandoening veroorzaken ligt in het vizier . De stap om dan aangepaste therapieën en medicaties te vinden volgt dan logischer wijze. De Stichting Alzheimer Onderzoek is de grootste rechtstreekse financier van het wetenschappelijk onderzoek in België.

● acties gaan voeren en ondersteunen om de Alzheimer patiënten uit hun isolement te halen om van daaruit met een specifiek en aangepast aanbod de mantelzorg te gaan ondersteunen. De partners en verwanten van deze Alzheimer patiënten zijn geconfronteerd met bijzonder zware problemen . Problemen die zich zowel op materieel als op psychologisch vlak situeren. Het dementieplan van de Vlaamse overheid geïnitieerd door min. Jo Van Deurzen is een eerste belangrijke stap in de goede richting. In Wallonië heeft min. Eliane Tilleux reeds in december 2010 haar actieplan Alzheimer en aanverwante hersenziekten voorgesteld.

De “Stichting Alzheimer Onderzoek” verkondigt niet alleen een boodschap van hoop doch steunt reeds sinds 1998 zeer actief het wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer in België. In totaal werden er zo’n 75 belangrijke onderzoeksprojecten gefinancierd voor een bedrag van 5.000.000 EUR. Sinds vorig jaar kunnen we ook rekenen op een belangrijke samenwerking met de Koning Boudewijnstichting.

De “Stichting Alzheimer Onderzoek” maakt zicht sterk om in 2012 het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer met 1.000.000 euro te financieren!

De “Stichting Alzheimer Onderzoek” participeert actief in het nieuwe initiatief van StuBru Music for Life dat dit jaar helemaal in het teken staat van het doorbreken van het taboe rond dementie en Alzheimer. Samen met Prof. Dr. Christine Van Broeckhoven vinden wij het spijtig dat er dit jaar geen geldinzamelactie dixit “Glazen Huis” voorzien is. Want om al de Alzheimerpatiënten van vandaag en morgen een tikkeltje hoop te kunnen geven moeten we verder fors investeren in onderzoek. Want alleen onderzoek geeft hoop!