Veldproef genetisch gewijzigde aardappelen mag worden voortgezet

0
1340

De Universiteit Gent kan de veldproef voortzetten met genetisch gewijzigde aardappelen die bestand zijn tegen de aardappelziekte. Dat heeft de Rechtbank in Gent beslist. De rechter verklaarde de milieustakingsvordering waarmee Greenpeace de proef probeerde te stoppen, ongegrond.

Greenpeace dagvaardde de UGent en de Belgische Staat en probeerde in een procedurepleidooi de rechtbank ervan te overtuigen dat de ministers geen vergunning hadden mogen verlenen voor de veldproef. De rechtbank stelde echter vast dat Greenpeace geen enkel bewijs levert dat de veldproef schade aan het milieu veroorzaakt. De rechtbank wijst de gevorderde staking dan ook af.

De veldproef kan onverkort doorgaan
Wel stelt het vonnis dat de vergunning meer gemotiveerd had moeten zijn. Al zou een uitgebereide motivatie niets aan de toelating voor de proef hebben gewijzigd.

“Uit niets kan worden afgeleid dat de betrokken Ministers, indien zij de motiveringsverplichting wel (correct) hadden nageleefd … de gevraagde toelating zouden hebben geweigerd”, aldus het vonnis.

De onderzoekers willen met de veldproef bijdragen tot een meer duurzame Belgische aardappelteelt. Grootschalige teelt van de resistente aardappelen zou kunnen leiden tot 80% reductie van het gebruik van schimmelbestrijdende sproeistoffen in de aardappelteelt. Genetische modicatie laat toe om de aardappelen te veredelen met (desgewenst meerdere) resistentiefactoren die de aardappelrassen weerstandig maken tegen de aardappelziekte.

De Universiteit Gent kreeg in maart 2011 de toelating voor de uitvoering van de tweejarige veldproef met genetisch gewijzigde aardappelen die bestand zijn tegen de aardappelziekte. De ziekte (Phytophthora infestans) veroorzaakt in België elk jaar om en nabij de 55 miljoen euro schade. Die schade bestaat uit kosten voor de bestrijding van de ziekte en kosten als gevolg van opbrengst- en bewaarverliezen. Daarnaast is er de milieudruk. Traditionele landbouwers bespuiten hun aardappelplanten vandaag 10-15 keer per seizoen om hun oogst te vrijwaren.

De aardappelveldproef is een gezamenlijk project van UGent, ILVO, VIB en HoGent. Meer info over de proef is te vinden op www.aardappelziekte.be en in de brochure met meer informatie over dergelijke aardappelen.

Voor meer achtergrondinformatie over Phytophthora-resistente aardappelen
www.vib.be/aardappelziekte
www.aardappelziekte.be