Verbod op klassieke batterijhuisvesting voor leghennen op 1 januari 2012 van kracht

Op 1 januari 2012 wordt het huisvesten van leghennen in klassieke batterijkooien in de hele Europese Unie verboden. Dit is het gevolg van een Europese richtlijn van 1999 die in 2005 in Belgische wetgeving werd omgezet. Reden voor het verbod is de onmogelijkheid voor de kippen om in batterijkooien essentiële gedragingen zoals zandbaden, scharrelen, nestgedrag en zitten op een zitstok uit te voeren.

Vanaf 1 januari 2012 mogen leghennen enkel nog gehuisvest worden in verrijkte kooien of zogenaamde alternatieve systemen welke de dieren niet alleen meer ruimte, maar tegelijk een hoger niveau van welzijn moeten garanderen.

Verrijkte kooien zijn weliswaar nog steeds kooien maar deze bieden de dieren inderdaad meer ruimte en beschikken bovendien over zitstokken, legnesten en scharrelmateriaal.

Onder de alternatieve systemen worden de scharrelhuisvesting, de volièresystemen en de huisvesting met vrije uitloop verstaan. In deze systemen worden de leghennen in grote groepen in grote stallen gehouden waardoor ze veel meer ruimte ter beschikking hebben en veel makkelijker hun natuurlijk gedrag kunnen uitvoeren. Ook in deze systemen hebben de dieren uiteraard toegang tot zitstokken, legnesten en scharrelmateriaal.

De totale Belgische leghennenstapel bedroeg eind vorig jaar ongeveer negen en een half miljoen dieren gehouden op 300 bedrijven waarvan iets meer dan de helft nog gehouden werd in klassieke batterijkooien. Samen zijn ze goed voor de productie van zo’n twee miljard eieren per jaar. De gemiddelde Belg eet jaarlijks 170 eieren.

De Dienst Dierenwelzijn zal de pluimveehouders eraan herinneren dat de einddatum voor het gebruik van conventionele batterijkooien met rasse schreden nadert en benadrukken dat deze tijdig maatregelen moeten nemen om er voor te zorgen dat ze ook na 1 januari 2012 nog in orde zijn met de geldende wetgeving.