Vlaamse overheid lanceert oproep voor eerste pilootproject Vitalink

0
1340

De Vlaamse Overheid heeft vrijdag 23 december 2011 een oproep gedaan aan de zorgactoren uit de eerstelijn en hun softwarepartners om zich kandidaat te stellen voor het eerste pilootproject van Vitalink. De geselecteerde kandidaten zullen het medicatieschema, de eerste toepassing op Vitalink, helpen uitwerken en testen met het oog op een latere uitrol naar de rest van Vlaanderen. Geïnteresseerden die zich in een samenwerkingsverband organiseren kunnen zo als eersten met Vitalink aan de slag, het mee vormgeven en verbeteren. Inschrijven voor de piloot-projecten kan tot 26 januari 2012.

Vitalink is een nieuw platform voor het elektronisch delen van medische- en welzijnsinformatie over een patiënt/cliënt. De eerste toepassing, het medicatieschema, is een overzicht van alle medicatie die een patiënt gebruikt op een bepaald moment. De toegang tot Vitalink wordt geïntegreerd in de software van de zorgactoren. Vlaanderen voorziet de nodige technische ondersteuning om de software aan te passen.

De pilootprojecten staan open voor zorgactoren zoals huisartsen, apothekers, verplegers, verzorgenden en softwareondernemingen die zich engageren om samen te werken binnen een concrete setting of rond een specifiek thema om Vitalink en het medicatieschema uit te testen. Zorgactoren en softwarebedrijven moeten zich verenigen in een samenwerkingsverband om tot de selectie toegelaten te worden.

Kandidaten krijgen via deze pilootprojecten de kans om als eersten met Vitalink en met het medicatie-schema aan de slag te gaan en de meerwaarde ervan aan te tonen. Voor softwarebedrijven is het een uitgelezen kans om hun producten reeds klaar te maken voor de nieuwste evoluties en zich zo te positioneren in de markt.

Over de oproep
De oproep verloopt in twee fasen. In een eerste fase kunnen samenwerkingsverbanden zich kandidaat stellen. De kandidaten worden geselecteerd volgens de criteria zoals bepaald in de oproep. De deadline voor de kandidaatstelling (fase 1) is donderdag 26 januari 2012. De geselecteerde kandidaten worden in een tweede fase uitgenodigd om een projectvoorstel rond een concrete business case in te dienen. De voorstellen van de geselecteerde kandidaten (fase 2) moeten ingediend zijn tegen donderdag 23 februari 2012.

Maximaal vier pilootprojecten komen in aanmerking voor ondersteuning door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Geïnteresseerden kunnen terecht op www.vitalink.be. U vindt er de oproep en de inschrijvings-formulieren en meer informatie over Vitalink en het medicatieschema.

Voor vragen over de oproep kunt u ons contacteren op vitalink@vlaanderen.be. Let wel: het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is gesloten tussen kerst en nieuw. Wij helpen u vanaf 3 januari 2012 graag verder.

Over Vitalink:
Vitalink is een platform voor elektronische gegevensdeling tussen verschillende zorg- en welzijns-actoren. Het wil een vlotte samenwerking tussen zorgverleners stimuleren door hen in staat te stellen patiëntgegevens te delen. Zo kan de patiënt de best mogelijke zorg krijgen, waar hij ook verblijft.

Het concept voor Vitalink is ontstaan tijdens de Eerstelijnsgezondheidsconferentie in 2010, op vraag van de sector zelf. Deze conferentie was een initiatief van minister Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Met dit ambitieus en innovatief project zet de Vlaamse Overheid in op de ondersteuning van en multidisciplinaire samenwerking binnen de eerstelijnsgezondheidszorg.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid coördineert de dagelijkse werking van het project. Het werkt daarvoor nauw samen met het eHealth-platform en met de zorgsector. Het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg en de Werkgroep ICT-projecten staan in voor de strategische visie en valideren de beslissingen. Vitalink startte onder de werknaam “de Eerstelijnskluis”.

Over het Medicatieschema:
Een medicatieschema geeft een overzicht van alle medicatie die een patiënt op een bepaald moment inneemt. Per medicijn wordt ook aangegeven gedurende welke periode welke dosis de patiënt moet innemen. Weten welke medicatie een patiënt neemt of hoort te nemen, is van vitaal belang, zowel voor de huisarts, de thuisverpleger als de patiënt zelf. Het geeft de behandelende geneesheer ook meteen een inzicht in de medische toestand van de patiënt. En ook thuisverplegers of –verzorgers kunnen zo weten welke medicatie hun cliënt wanneer hoort in te nemen.