Voedselagentschap maakt resultaten bekend “aangekondigde” controleactie

24 controleurs en inspecteurs van de Provinciale Controle-Eenheid West-Vlaanderen hebben van maandag 4 april tot en met zaterdag 9 april 348 bedrijven uit de distributiesector en actief in de voedselketen gecontroleerd. De stad Menen zorgde voor een zeer uitgebreide informatiecampagne rond deze controleactie.

De operatoren hebben zich vooraf goed geïnformeerd, hebben grote inspanningen gedaan om in orde te zijn en hebben onze controleagenten goed ontvangen.
De pers heeft zeer veel aandacht besteed aan de actie en ook dat heeft sensibiliserend gewerkt.

53 % van de bedrijven behoorde tot de horeca (restaurants,café met snacks, café zonder snacks, frituur, grootkeukens …). Er werden 23 bakkers, 24 slagers, 4 viswinkels, 75 detail- en groothandels en 12 marktkramers gecontroleerd.

72 % van de geïnspecteerde bedrijven behaalden een goed resultaat.

Er werden 93 waarschuwingen (26,7%) en toch 4 processen-verbaal opgesteld. 2 maal werd er PV opgesteld bij een slager, 1 PV bij een restaurantuitbater en 1 PV voor een superette. Telkens waren er tekortkomingen op het vlak van de hygiëne. Daarbovenop had één van de geverbaliseerde slagers geen toelating. In de superette waren er naast hygiëneproblemen ook tekorten op het vlak van de etikettering.

Geen enkel bedrijf moest gesloten worden omwille van een dreigend gevaar voor de volksgezondheid.

Algemeen gezien waren de belangrijkste tekortkomingen : gebrek aan reiniging, geen reinigingsplan, geen aparte handenwasbak, rechtstreekse verbinding met de toiletten, gebrekkige interne traceerbaarheid, geen autocontrolesysteem.