Vrouwelijke genitale verminkingen: gezondheidswerkers kraamklinieken beter opgeleid

Het aantal besneden vrouwen in België neemt voortdurend toe. Op 13 februari 2012 wordt een sensibiliserings- en vormingscampagne voor gynaecologen, vroedvrouwen en verpleegkundigen opgestart om die gezondheidswerkers te helpen omgaan met het probleem en om de gezondheid van hun patiënten te helpen verbeteren.

Momenteel leven er 6260 besneden vrouwen in België en zouden 1975 jonge meisjes het risico lopen om besneden te worden. De Minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx, hecht zeer veel belang aan deze problematiek. In 2008 heeft zij naar aanleiding van de campagne “Geen besnijdenis voor mijn dochter” verschillende initiatieven genomen door middelen vrij te maken voor:

– diepgaand onderzoek over de prevalentie van het fenomeen op ons grondgebied
– de uitwerking van een zeer volledige technische handleiding voor gezondheidswerkers
– een studie over de terugbetaling van de reconstructie van de clitoris.

Dankzij die studies en instrumenten kan men vandaag in optimale omstandigheden de sensibiliserings- en vormingscampagne lanceren voor gezondheidswerkers die in kraamklinieken werken. De bedoeling hiervan is de impact op de gezondheid en de psychologische en sociale gevolgen van vrouwelijke genitale verminkingen te verminderen door de patiënten een aangepaste behandeling te bieden.

De eerste sensibiliseringssessie vindt plaats op maandag 13 februari e.k., om 12u15, in het CHU Saint-Pierre in Brussel, in aanwezigheid van Laurette Onkelinx. De pers wordt hartelijk uitgenodigd om de aftrap van deze campagne bij te wonen (programma in de bijlagen). Daarnaast zullen ook leden van GAMS en veldwerkers aanwezig zijn en geïnterviewd kunnen worden.

Deze sensibiliseringscampagne is een afsluiter voor de verbintenissen die de Minister in 2008 heeft aangegaan in de strijd tegen de vrouwelijke genitale verminkingen. Alle beloofde initiatieven zijn gerealiseerd dankzij een nauwe samenwerking tussen de FOD Volksgezondheid, Gams België en de gezondheidswerkers met expertise ter zake.

De tools die in het kader van het programma “besnijdenissen” werden uitgewerkt, staan op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:
Vrouwelijke genitale verminking