Week van de Valpreventie 2013

Van 22 tot en met 28 april 2013 organiseert Vlaanderen de 2de Week van de Valpreventie. Voortbouwend op het grote succes van 2012, met ruim 500 geëngageerde (zorg)organisaties en woonzorgcentra, rekenen we ook dit jaar op uw deelname!

Valpreventie.be

Nog teveel ouderen raken hun zelfstandigheid kwijt wegens een val. Toch kunnen zij en alle gezondheids- en welzijnswerkers rondom hen, veel ondernemen om minder te vallen.

Het doel van de Week van de Valpreventie is sensibilisering en informatieverspreiding rond valpreventie. Tijdens deze week trachten we de krachten van alle organisaties te bundelen en met éénzelfde boodschap naar buiten te komen.

De focus in 2013 ligt op ‘beweging’, één van de belangrijkste factoren om vallen te voorkomen. De algemene doelstelling is dan ook ouderen aansporen om zo lang mogelijk fit en actief te blijven!

De pijnlijke zaak – Rik onderuit

U vindt op de website, www.valpreventie.be, een aanbod van activiteiten en materialen gericht naar enerzijds organisaties die werken naar thuiswonende ouderen en anderzijds gericht naar bewoners in het woonzorgcentrum.

Elke setting biedt een specifieke menukaart met ondersteunend materiaal dat u kan bestellen bij het Logo in uw buurt, alsook allerlei activiteiten gaande van een valquiz tot een knelpuntenwandeling. Maar u kunt ook intekenen op het organiseren van een dansfeest in het kader van onze campagne ‘Dans je leven lang!‘. Dansen kan als activiteit gebruikt worden om het voordeel van beweging in het kader van valpreventie te promoten. Deelnemende organisaties kunnen zelf een dansfeest organiseren of bestaande dansinitiatieven gebruiken, om valpreventie bespreekbaar te maken. Ga dus samen met ons het engagement aan!

Op dit moment zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor de Week van de Valpreventie 2013. Vanaf februari 2013 vindt u alle informatie op onze website. We rekenen ook tijdens deze tweede Vlaamse Week van de Valpreventie op jullie enthousiaste en massale deelname!

De Week van de Valpreventie is een initiatief van het Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen (EVV), het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) en het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) in uw buurt.