Het algemeen ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde streeft ernaar de zorgkwaliteit, de veiligheid en het comfort voor de patiënten permanent te verbeteren. Met dit doel heeft het ziekenhuis recent het vorige hybride operatietoestel in de Vasculaire Interventie Unit vervangen door een nieuwe, nog meer geavanceerde installatie, de Discovery IGS 740 van GE Healthcare. Deze maakt het mogelijk de minimaal invasieve aanpak bij vaatheelkunde verder te optimaliseren en de patiënt op een nog betere, veiligere manier te behandelen.

Wat is een hybride operatiezaal?
De Vasculaire Interventie Unit van az Sint-Blasius was bij de opening in 2004 een van de eerste hybride operatiezalen in Europa. Een hybride operatiezaal integreert een minimaal-invasieve catheterisatiezaal in een operatieruimte. Dit betekent dat de chirurg er zowel endovasculaire ingrepen (ingrepen waarbij de arts via een aanprikpunt van binnenuit het bloedvat bekijkt of herstelt) als klassieke ‘open’ vaatingrepen (met een insnede) kan uitvoeren. Het beste van de 2 werelden, geperfectioneerde beeldvorming enerzijds, en een steriele, chirurgisch uitgeruste omgeving anderzijds, kan aldus samen aan de vasculaire patiënt aangeboden worden.

Discovery IGS 740 GE Healthcare

Waarom een nieuw toestel?
– In de uitrusting van een hybride operatiezaal is de aanwezigheid van een hoogperfomant toestel voor medische beeldvorming van het grootste belang. Het nieuwe toestel in de Vasculaire Interventie Unit van az Sint-Blasius behoort momenteel tot de meest performante op de markt; het is bovendien de allereerste installatie van dit type wereldwijd.

– Het toestel biedt bijzonder scherpe beeldkwaliteit ofschoon de röntgenstralen belasting miniem gehouden wordt. Die maakt het mogelijk om de fijnste vaatstructuren tijdens de ingreep te visualiseren en te behandelen, op de veiligste manier voor de patiënt. Het laat bovendien toe om (al dan niet bewerkte) beelden van preoperatieve onderzoeken, bv. beelden van een MRI- of CT-scan, te superponeren op de nieuwe realtime gemaakte beelden. Aldus moeten tijdens de behandeling veel minder diagnostische beelden gemaakt worden en kan op die manier (nierbelastende) constraststof en (potentieel schadelijke) röntgenstraling beduidend verminderd worden.

– In tegenstelling tot het vorige toestel, en de meeste toestellen op de markt, is het nieuwe toestel volledig mobiel en laser gestuurd. Dit zorgt ervoor dat er zich geen stof kan verzamelen op vaste voet of ophanging, wat een grote verbetering inzake hygiëne en steriliteit met zich meebrengt.

– Een bijzondere vooruitgang in de software van het systeem zorgt ervoor dat embolisaties (het intentioneel blokkeren van bepaalde bloedvoorzieningen, momenteel brandend actueel in de behandeling van bepaalde gezwellen, bloedvatmisvormingen, bloedingen,…) voor chirurg en patiënt veel gemakkelijker en veiliger gemaakt worden. Een 3-dimensionele reconstructie van het probleem alsook een computerberekend navigatiesysteem naar de target bloedvaten zijn hiervoor verantwoordelijk.

Broadcast & Teaching
De dienst vaatheelkunde van az Sint-Blasius is nationaal en internationaal erkend als vormingscentrum en heeft een jarenlange traditie in het aanbieden van workshops, vorming en stages voor binnenlandse en buitenlandse vaatchirurgen.

Bij de herinrichting van de Vasculaire Interventie Unit werd ook hiermee rekening gehouden en werd alles voorzien om de educatieve kwaliteit te optimaliseren. Zo zijn extra schermen voorzien om gemakkelijk mee te kunnen volgen en werden aanpassingen verricht om efficiënt beelden van operaties live over de wereld per satelliet rond te sturen.