Werknemers geven hun werkplek 7,5 op 10

0
1394

Ieder richt zijn werkplek in volgens zijn eigen smaak, zijn eigen noden, de regels die in het bedrijf gelden,… De werkplek evolueert en medewerkers zijn steeds mobieler. Iedereen is ondertussen vertrouwd met begrippen als clean desk en flexibele werkpost.

AristA, de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, heeft daarover een enquête op het getouw gezet waaraan 1317 personen hebben deelgenomen.

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat die personen tevreden zijn over hun werkplek. De ideale werkpost is, volgens hen, een vaste werkpost, waar ze alleen of met enkele collega’s werken, en die ze een persoonlijk tintje kunnen geven. Ze hebben begrip voor het clean-deskprincipe en aanvaarden het ook. Als het bedrijf flexibele werkposten heeft, is het belangrijk over meubilair te beschikken dat kan worden aangepast en over aparte lokalen/hoeken waar de werknemer zich kan afzonderen wanneer hij vertrouwelijke dossiers behandelt of zich moet concentreren.

Factoren die de tevredenheid beïnvloeden
Mensen die over een eigen bureau beschikken, zijn het meest tevreden. Personen die een open ruimte met diverse diensten delen, zijn het minst tevreden.

We hebben de mensen die in een open ruimte werken, gevraagd hoe hun ideale werkplek eruit ziet. Meer dan de helft zou graag over een eigen lokaal beschikken of werken in een ruimte met een beperkt aantal collega’s.

Medewerkers hechten belang aan de volgende 3 factoren: niet gestoord worden door lawaai, telefoongesprekken kunnen voeren zonder dat collega’s meeluisteren en persoonlijke spullen kunnen opbergen.

Flexibele werkpost
Een flexibele werkpost is een werkpost die door diverse medewerkers wordt gebruikt. Een kleine 10 % van de deelnemers aan de enquête werkt uitsluitend op één op meerdere flexibele werkposten.

Werken op een flexibele werkpost wordt niet als een verlies van status beschouwd maar zorgt ook niet voor een groter vertrouwen en meer onafhankelijkheid. Zowat 70 % is van oordeel dat flexibele werkposten te kampen hebben met een gebrek aan privé-ruimte. Positief is dan weer het feit dat je nieuwe collega’s leert kennen.

Werknemers die zich kunnen afzonderen wanneer ze zich op een project moeten concentreren, zijn tevredener dan medewerkers die dat niet kunnen.

Clean desk
Het clean-deskbeleid kan heel strikt worden toegepast – leeg bureau op het einde van de dag – of iets soepeler – net en opgeruimd bureau, alle documenten in een kast.

Uit de enquête blijkt dat het clean-deskprincipe vrij bekend is en vrij goed wordt aanvaard: 68 % van de deelnemers zegt het altijd of vaak toe te passen, meestal uit eigen beweging. De grootte van het bedrijf speelt daarbij geen rol.

Mocht de clean desk in het bedrijf verplicht worden, zou 30 % dat moeilijk vinden. Zelfs de meest terughoudende deelnemers erkennen dat de clean desk een professionelere indruk geeft en het mogelijk maakt ordelijker te werken.

Foto’s, planten en versiering: een persoonlijk tintje
Een grote meerderheid vindt dat de werkplek een persoonlijke toets mag hebben. De drie meest gebruikte voorwerpen om de werkplek een persoonlijk tintje te geven, zijn foto’s, de bureaubladachtergrond en planten. De persoonlijke toets maakt 81 % gelukkiger en 61 % is van oordeel dat die de productiviteit ten goede komt.

Panel
De enquête werd online uitgevoerd in mei 2011. De deelnemers bestonden voor 53 % uit bedienden, voor 22 % uit managers en voor 25 % uit bedrijfsleiders. Het panel was voor 35 % samengesteld uit bedrijven met maximum 10 werknemers, voor 22 % uit bedrijven met minimum 11 en maximum 50 personeelsleden, voor 17 % uit bedrijven met minimum 51 en maximum 200 medewerkers en voor 25 % uit bedrijven die meer dan 200 mensen in dienst hebben. Alle leeftijdscategorieën zijn vertegenwoordigd.